Kultura

 

 Dzień Kobiet i Niedziela palmowa KGW Osiny.

 Już po raz 17 od czasu powstania koła KGW w Osinach, ( rok 1999), nasze panie spotkały się w swojej Świetlicy Wiejskiej , żeby wspólnie z członkami Rady sołeckiej obchodzić swoje Święto Kobiet. W spotkaniu uczestniczyły również aktywistki społeczne Osin pomagające przy pracach związanych z ubiegło rocznymi Dożynkami Gminnymi w Osinach. Przy kawie i lampce szampana Przewodniczący Komitetu  Organizacyjnego dożynek w Osinach, Sołtys Heniek,   podczas składania panią serdecznych życzeń z okazji ich święta dziękuje im wszystkim za wielkie zaangażowanie i pomoc w kilku dniowej pracy przy organizacji i obsłudze dożynek.
   Podkreśla też ważność ich poświęcenia w ogólnym wizerunku bardzo udanych Dożynek Gminnych w Osinach, co muszą uznać i potwierdzić uczestnicy i wiele zaproszonych gości. W tym świątecznym dniu do Koła wstąpiło kilka pań powiększając go do blisko 20 osób. Członkowie Rady sołeckiej wznosząc okolicznościowy toast, odśpiewali tradycyjne „STO LAT”, życząc wszystkim panią dużo zdrowia, szczęścia i pomyślności w tym wszystkim co planują zrobić dla urozmaicenia i ubogacenia życia mieszkańców Osin.
  Drugim elementem dotyczącym działalności naszego koła w tym roku . To obchody Niedzieli Palmowej zorganizowanej w tym roku w Czyżowicach. Członkinie naszego koła jak co roku wykonały tradycyjną palmę wielkanocną demonstrowaną najpierw w Kościele pw. Ducha Św. w Osinach, a w 2 godziny pózniej delegacja KGW z Osin uczestniczy w uroczystych obchodach „Niedzieli Palmowej” rozpoczętych Mszą Św. w Kościele pw. Chrystusa Króla w Czyżowicach. Po ceremonialnej Mszy Św. uczestniczące w niej delegacje poszczególnych Kół KGW, przedstawiciele władz Powiatu, Gminy Gorzyce i Parlamentu RP, spotykają się na zorganizowanym w   Wiejskim Domu Kultury poczęstunku, gdzie organizatorzy, a także obecni  przedstawiciele władz  w swoich wystąpieniach podkreślają ważność i niezaprzeczalne folklorystyczne piękno strojów ludowych i z roku na rok piękniejszych palm wielkanocnych. Wójt pan Daniel Jakubczyk podkreśla w swoim wystąpieniu ważność zachowania naszych nie przemijających tradycji chrześcijańskich i ludowych w obchodach „ Niedzieli Palmowej” .

                                                                            Przewodnicząca KGW Osiny
                                                                                       Krysia Tomala

 


 

 

Tradycyjne topienie marzanny na Kolonii Fryderyk z udziałem Reprezentacji KGW Osiny

Jubileusz 15 – lecia sołectwa Osiny i Koła Gospodyń Wiejskich w Osinach obchodzony przez społeczne stowarzyszenia kulturalne i sportowe na przestrzeni 2014 roku.
W 2014 roku sołectwo Osiny obchodziło jubileusz 15 lecia sołectwa i 15 lecia założenia Koła Gospodyń Wiejskich. Zostały zrealizowane wszystkie zaplanowane na tą okoliczność imprezy na rzecz stowarzyszeń i mieszkańców sołectwa.
Już wczesną wiosną przedstawicielki KGW Osiny biorą udział w tradycyjnym gminnym święcie „Topienia Marzanny” zorganizowanym w tym roku w sołectwie Kolonia Fryderyk.


Zobacz fotogalerię

zobacz więcej
Gminne święto Palm Wielkanocnych w Osinach 2014r.

 KGW Osiny jest organizatorem Święta Palm w Osinach w którym  uczestniczą wszystkie gminne koła KGW demonstrując kunszt i artyzm ludowy wykonanych tradycyjnie „Palm Wielkanocnych”.  W tym pięknym tradycyjnym zwyczaju wraz z mieszkańcami sołectwa i gminy biorą udział przedstawiciele naszego Parlamentu RP, Starostwa, Powiatu i Gminy.


Zobacz fotogalerię

zobacz więcejPo obchodach Bożego Ciała,


Zobacz fotogalerię

zobacz więcej Zarząd chóru Melodia organizuje wycieczkę do Żywca i jego okolic celem zapoznania się z jego starą kulturą śląską i jego zabytkami.
 W żywieckiej Katedrze chór występuje z wcześniej ustalonym koncertem okolicznościowych utworów kościelnych. Koncert „Melodii” został spontanicznie i wysoko oceniony przez jego słuchaczy z czego mamy słuszny powód do dumy i radości. Dużym naszym zainteresowaniem było zwiedzanie Góry Żar wraz z jej światowej sławy elektrownią szczytowo – pompową. Wycieczka zdaniem mieszkańców Osin była bardzo udana, wnosząca wiele nowych wiadomości o naszej śląskiej ziemi.


Zobacz fotogalerię

zobacz więcej


 Jak co roku chór Melodia uczestniczy w Zlocie Chórów  w Olzie, a KGW Osiny w Ludowym Święcie Wianków na nowym Ośrodku Sportów Wodnych w Olzie, (wianek z Osin był jednym z ładniejszych).


Zobacz fotogalerię

zobacz więcej


Główne uroczystości jubileuszowe sołectwa odbyły się 6 lipca w plenerze przy boisku w Osinach, gdzie przed rozpoczęciem festynu rozegrany został finał turnieju piłkarskiego o Puchar Wójta Gminy Gorzyce pomiędzy drużynami Orzeł Czyżowice przeciw OTS Osiny.  Zwyciężyli Osinianie, a zwycięski Puchar pod nieobecność Wójta wręczyła jego zastępca pani Helena Lazar. Zastępca Wójta i Skarbnik Gminy Gorzyce pani Bernadeta Grzegorzek wraz z gratulacjami skierowanymi do mieszkańców sołectwa wręczyli sołtysowi Osin okolicznościowe Dyplomy i podziękowania. Gratulacje złożył również  Starosta Wodzisławski pan Tadeusz Skatuła, który  podsumowując nasze 15 lecie gratulował nam wielu dalszych osiągnięć i sukcesów. Festyn oprócz zorganizowanych gier i zabaw dla dzieci został ubogacony konkursami dla dorosłych.  Muzykanci z zespołu Koczy Bend przygrywali do tańca uczestnikom dobrze zaopatrzonego festynu do póżnego wieczora. Organizacją tych uroczystości zajęły się panie z KGW,  Sołtys i Świetlica.Zobacz fotogalerię

zobacz więcejJak co roku Osiny uczestniczą w Dożynkach gminnych, które w tym roku odbyły się w Gorzyczkach. Były to dla nas dożynki szczególne, gdyż został  przekazany Osinom Chleb dożynkowy dający promocję do organizacji Dożynek gminnych w 2015r. w Osinach. Jest to dla nas wielkie wezwanie i duża odpowiedzialność, której musimy tak, jak w 2003 roku sprostać.


Zobacz fotogalerię

zobacz więcej Podtrzymując kilkuletnią już tradycję, Święto Niepodległości niezależnie  od organizacji gminnych obchodów tego święta obchodzimy je w naszym sołectwie starając się mu nadać charakter dużego patriotyzmu i podniosłości.                             Celem jest wdrożenie w młodym pokoleniu ważności naszej narodowej wolności,  niezależności i swobody obywatelskiej.                     
 Udział harcerzy zapalających znicze pod pamiątkową tablicą ofiar wojny na naszym cmentarzu, KGW w strojach ludowych i poczty sztandarowe podczas Mszy za Ojczyznę, to możemy stwierdzić z radością, stały się już naszą sołecką powinnością.


Zobacz fotogalerię

zobacz więcej


 W Dzień Górnika - „Barbórkę” miłą niespodziankę w naszej świetlicy zrobili nam nauczyciele z dziećmi Szkoły Podstawowej z Gorzyc. Zespoły wokalne prowadzone przez panią Irenę Witek Bugla dały okolicznościowy koncert - „Górnikom Naszej Gminy”. Był to występ dzieci naprawdę na bardzo wysokim poziomie mogący zachwycić swoim profesjonalnym wykonaniem wielu koneserów muzyki. Serdecznie dziękujemy dzieciom i nauczycielom! Zapraszamy na częste takie koncerty u nas.
 

Jak co roku odbyło się spotkanie osińskich dzieci z Św. Mikołajem. Wręczono ufoundowane prezenty w postaci słodyczy.

Zobacz fotogalerię

zobacz więcej


Przed Św. Bożego Narodzenia jak co roku członkowie osińskich stowarzyszeń wraz z zaproszonymi gośćmi zbierają się na świątecznym spotkaniu opłatkowym.
W tym naszym szczególnym bo jubileuszowym roku swoja obecnością zaszczycił nas nowo wybrany Wójt Gminy Gorzyce pan Daniel Jakubczyk z małżonką.
 W części artystycznej wystąpił nasz chór z koncertem kolędowym, oraz Natalka Blutko z koncertem skrzypcowym. Ceremoniał Przełamania się opłatkiem rozpoczął osiński proboszcz ks Grzegorz Gwózdz. Świąteczny toast wraz z krótkim przemówieniem i życzeniami wzniósł Wójt Gminy pan Daniel Jakubczyk. Sołtys w swoim wystąpieniu przedstawił Wójtowi uczestniczące w spotkaniu organizacje społeczno kulturalne Osin podkreślając ich dotychczasowe osiągnięcia. Wieczór z wigilijnymi potrawami, świątecznie wystrojoną salą i kolędami stworzył naprawdę niezapomniany, podniosły, uroczysty i rodzinny nastrój.
                                                                                            

Zobacz fotogalerię

zobacz więcej

 

 

OSINY MAJĄ SWOJĄ PLACÓWKĘ KULTURY.

To było znaczące wydarzenie w Osinach. 4 lutego 2013r. zapisze się złotymi literami w historii tego sołectwa. Tego dnia rozpoczęła swoją działalność nowo wybudowana świetlica wiejska.
 Uroczystość oddania obiektu do użytku rozpoczęła się mszą świętą w miejscowym kościele. Okolicznościową homilię wygłosił proboszcz ks. Grzegorz Gwózdz. Zwrócił w niej uwagę na rolę placówki kultury w środowisku i wyraził nadzieję oraz życzenia, aby miejsce to inspirowało do pozytywnych działań i jednoczyło mieszkańców we wspólnych sołeckich przedsięwzięciach.
 Po mszy świętej jej uczestnicy przeszli pod budynek nowej świetlicy, gdzie odbyło się przecięcie wstęgi, dokonane przez wójta gminy Piotra Oślizło, przewodniczącego rady gminy Krzysztofa Małka i sołtysa Osin Henryka Tomalę. Potem ks. proboszcz Grzegorz Gwózdz dokonał poświęcenia poszczególnych pomieszczeń w nowej świetlicy. W sali widowiskowej zgromadzili się przedstawiciele władz gminy, powiatu,  mieszkańcy i goście zaproszeni na tą  uroczystość. Wójt gminy w swoim wystąpieniu nakreślił plany realizacji następnych ważnych inwestycji w naszej gminie. W swoim wystąpieniu podkreślił to, że mieszkańcy Osin są społecznością silnie zintegrowaną i bardzo aktywną społecznie. Wójt gminy serdecznie podziękował mieszkańcom, wyróżniając szczególnie inicjatora budowy świetlicy sołtysa Henryka Tomalę.
 Do zgromadzonych na uroczystości otwarcia przemówił też główny pomysłodawca budowy świetlicy – sołtys Henryk Tomala. Przedstawił historyczny rys sołectwa od jego początków, po współczesność. Wiele mówił o aktywnej, szczególnie w ostatnim 30-leciu , postawie mieszkańców, o ich wysiłku przy budowie kościoła, domów parafialnych i cmentarza. Przypomniał też o staraniach mających na celu powołanie samodzielnego sołectwa, które zakończyły się sukcesem w marcu 1999roku.Wspominał wydarzenia związane z powstaniem miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich, Osińskiego Towarzystwa Sportowego, Bractwa Osińskiego  i chóru MELODIA, dalej: budowie w Osinach pierwszego w gminie placu zabaw i budowie boisk, apotem o radości z rozpoczęcia budowy świetlicy i terminowym jej ukończeniu. Henryk Tomala dziękował wielu osobom za współpracę:  władzom samorządowym za  zrozumienie potrzeb mieszkańców, księdzu proboszczowi za możliwość korzystania z salki parafialnej wtedy, gdy nie było się gdzie spotkać na organizowanych często różnych imprezach sołeckich. W części artystycznej uroczystości wystąpił z koncertem pieśni śląskich chór MELODIA  pod batuta Małgorzaty Blutko, oraz Nadia Blutko z brawurowo wykonanym na skrzypcach „Małym czardaszem” i innymi popularnymi utworami muzyki skrzypcowej. Wiejski Dom Kultury w Gorzycach przedstawił w części artystycznej swoje utytułowane zespoły wokalne – Tym Song  pod kierownictwem Tymoteusza Kubicy, oraz VOKALSÓW, pod kierunkiem i akompaniamentem Usi Wachtarczyk.   Osiny nie są pustynią kulturalną, o czym świadczy liczba organizacji społecznych tam działających. Mieszkańcy Osin potrafią artykułować swoje pragnienia i potrzeby, czego wielokrotnie na przestrzeni krótkiej historii sołectwa dawali dowód. Rokowania na dobrze funkcjonującą placówkę kultury są więc pomyślne.

Zobacz fotogalerię

zobacz więcej

 

Do Wysokiej Kapituły gazety „U NAS” Uzasadnienie Rady sołeckiej Osiny dotyczące zgłoszenia pana   Stanisława Bugla jako nominanta do tytułu „Człowieka o Złotym Sercu”.

        Stanisław Bugla mieszkaniec Osin od 1978r. dał się poznać społeczności osińskiej, jako człowiek bezkonfliktowy i bardzo życzliwy dla wszystkich ludzi  Bezinteresowny społecznik dążący w swoich działaniach do jednoczenia mieszkańców w wspólnych działaniach i stawianych sobie celach, głównie na polu działalności kulturalnej, turystycznej i społecznej dążącej do poprawy oraz urozmaicenia warunków życia naszej małej społeczności.
      Po  utworzeniu sołectwa Osiny i powołaniu do działalności stowarzyszeń społeczno kulturalnych jest ich aktywnym członkiem. Od początku powstania Towarzystwa śpiewaczego w naszym sołectwie, przekształconego pózniej w chór Melodia, należy do najaktywniejszych jego członków. Jest członkiem kolejnych Rad sołeckich w Osinach. Od wielu lat pełni z wyboru funkcję Prezesa osińskiej organizacji społeczno kulturalnej pn. Bractwo Osińskie,   zrzeszającej aktywistów społecznych naszego sołectwa. Głównym celem Bractwa jest organizowanie życia społeczno kulturalnego przejawiającego się w organizacji różnego rodzaju wycieczek rowerowych i autokarowych, biwaków rodzinnych i festynów, zabaw ludowych i okolicznościowych spotkań  towarzyskich. Pan Stanisław Bugla cieszy się w naszej społeczności dużym zaufaniem i poważaniem. Wynika to z jego charakteru i jego przyjaznego stosunku do ludzi, czyli jest tym człowiekiem, którego zwykliśmy nazywać człowiekiem dobrym, i o Wielkim sercu dla ludzi.

 

Złote Serce dla ks. proboszcza z Osin.           

 Uzasadnienie Rady sołeckiej  Osiny dotyczące zgłoszenia ks. Grzegorza Gwózdzia na kandydata
do tytułu „Człowieka o Złotym Sercu”

  Pomijając wielkie zasługi ks. proboszcza G. Gwózdzia w jego pracy duszpasterskiej i  jego osiągnięcia jako gospodarza osińskiej parafii Ducha Świętego.                                                                
    Pełni podziwu dla jego cech charakteru i zaangażowania w codzienne życie nie tyko swoich parafian pragniemy się podzielić z Redakcją  gazety „U Nas” naszymi spostrzeżeniami czynionymi dla oceny życia człowieka kapłana w służbie dla swojej społeczności gminnej i parafialnej.
           Ks Grzegorz Gwózdz służbę w parafii Ducha Św. w Osinach pełni od 2001 roku.
    Już w pierwszych miesiącach służby w Osinach dał się poznać jako bardzo skromny,  zawsze życzliwy i ufny dla wszystkich człowiek. Tą swoją życzliwością i prostotą do dnia dzisiejszego jedna ludzi, zdobywając ich zaufanie i poparcie dla realizacji wspólnych celów życia w zgodzie i jedności. Jako pierwsi o jego dobrym sercu przekonali się będący w potrzebie ludzie ubodzy, którym nigdy nie odmawia pomocy.
  Jako mieszkaniec Osin od początku uczestniczy w życiu społecznym swojej parafii. Nie odmawia czynnego uczestnictwa w zebraniach wiejskich, festynach i turniejach sportowych, w których jako   zaufany człowiek pełnił czasami rolę sędziego w rozgrywanych przez młodzież meczach piłkarskich.
  Znajduje czas do odwiedzin swoich ciężko chorych parafian w nawet odległych szpitalach.
      W naszej Gminie dał się poznać jako organizator pielgrzymek do wielu znanych sanktuariów w naszym kraju, również do Ziemi Świętej i wielu krajów europejskich.
  Wyręczając radę sołecką co roku organizuje wyjazdy dzieci i młodzieży na lodowiska, do kina, na jednodniowe wycieczki turystyczno krajoznawcze, w których uczestniczą również dorośli i dzieci z  innych miejscowości.

   To dobry człowiek,  jakiego trudno spotkać w dzisiejszych czasach.

   Od dawna uznawaliśmy, że taki człowiek zasługuje na wyróżnienie, brakowało jednak śmiałości wystawienia oceny komuś, który swoim charakterem i zaangażowaniem społecznym wielu z nas przerasta. Czynimy to nieco spóznieni  w tym roku, mając nadzieję, że nasz nominant znajdzie uznanie również w waszych redakcyjnych oczach.

Zobacz fotogalerię

zobacz więcej

 

 

Zobacz fotogalerię

  • 10 lecie Koła Gospodyń Wiejskich w Osinach
zobacz więcej

Zobacz fotogalerię

zobacz więcej

Zobacz fotogalerię

zobacz więcej

Polub Nas na Facebooku