Rok jubileuszowy 15-lecia chóru „Melodia” z Osin.  Nie sposób mówić o powstaniu chóru w Osinach nie wiążąc go z okolicznościami powołania sołectwa i póżniejszych związanych z tym zdarzeń.  Jest rok 1998 i drugie wybory samorządowe.  W wyborach zostaje powołane pod sołectwo Osiny z wybranym pod sołtysem Osin, Henrykiem Tomala, który na zebraniu wiejskim w Osinach ogłasza przeprowadzenie referendum mieszkańców wyrażających poparcie wniosku skierowanego do Rady Gminy Gorzyce, „O Powołanie Sołectwa Osiny” w granicach Gorzyc. Rada Gminy Gorzyce przychylając się do Wniosku popartego w referendum podpisami wszystkich dorosłych mieszkańców Osin, w dniu 29 czerwca 1999 roku  powołuje Uchwałę Nr. VII/50/99,  „O utworzeniu wyodrębnionego z sołectwa Gorzyce nowego sołectwa  Osiny, nadając mu statut, określający jego granice, prawa i obowiązki”. W listopadzie tego roku  sołtys organizuje zebranie osińskich kobiet, na którym powołano do działalności  Koło Gospodyń Wiejskich. Koło  od początku swoim prężnym działaniem integruje społeczność Osin.   W styczniu 2001r. na zebraniu wiejskim sołtys proponuje powołanie stowarzyszenia społecznego pn. „Klub Seniora” który już w lutym na wniosek sołtysa zostaje przekształcony w „Bractwo Osińskie” wzorujące się na programie „Związku Górnośląskiego”,którego aktywnym członkiem jest sołtys Tomala z Osin.  Opracowana przez  niego „Deklaracja Programowa Bractwa” ukazuje się w gazecie „U NAS”.W dniu 8 marca na świętowaniu „Dnia Kobiet”, w którym uczestniczą również członkowie Bractwa Osińskiego był dniem szczególnym  i uroczystym dla „Nowych” Osin. Po raz pierwszy spotyka się kilkadziesiąt osób z Osin,  przy kawie i wspólnym śpiewaniu. Wtedy to sołtys zaproponował rozbawionym uczestnikom świątecznego spotkania powołanie do działalności Towarzystwa Śpiewaczego. W tym historycznym dniu do powstałego „Towarzystwa Śpiewaczego” zapisało się 17 osób. W krótkim czasie po tym sołtys rozmawia z Wójtem Gminy panią Krystyną Durczok prosząc, o przydzielenie instruktora nauki śpiewu dla powstałego Towarzystwa. Pani Wójt nie bez zdziwienia przychyla się do prośby kierując  ją do Dyrektora Domu Kultury w Gorzycach pani Magdy  Paloc. Pani Dyrektor znająca nasze wcześniejsze, aktywne działania społeczne  wyraża zgodę i kieruje do naszej świetlicy panią Małgosię Blutko, która już obecnie jako Dyrektor Szkoły Muzycznej w Rydułtowach, pełni w naszym chórze funkcję dyrygenta nie przerwanie do dziś. Świetlica nasza mieściła się wtedy w budynku katechetycznym parafii pw. Ducha Św. w Osinach, gdzie ówczesny śp. ks. proboszcz Zenon Szczęsny, nie tyko użyczał nam pomieszczeń, ale w pełni popierał naszą rozpoczynającą się działalność, będąc jej czynnym uczestnikiem. Do dnia dzisiejszego i na zawsze będziemy ks. Zenonowi wdzięczni za to co w tych początkach naszej działalności dla nas zrobił. W dniu 1 czerwca 2001 roku śpiewamy na festynie w Parku Osiny. Nasze wykonanie piosenek ludowych widać spodobało się mieszkańcom Osin, bo w  tym dniu przyłączyli się do nas kolejni śpiewacy.  „Osińskie Towarzystwo Śpiewacze” składa się  już wtedy z 25 członków śpiewających w czterogłosie.  Na przełomie czerwca i lipca w podczas „Dni Gminy Gorzyce” po raz pierwszy występujemy publicznie pod patronatem Domu Kultury w Gorzycach, wykonując swój pierwszy koncert składający się z 5 popularnych piosenek ludowych. Po koncercie szokujące dla nas były  długotrwałe owacje zmuszające do bisowania. To było bardzo miłe i wzruszające, też godne po latach do zapamiętania. Na próbie chóru w sierpniu 2001r. większość członków „Towarzystwa” opowiedziało się za przekształceniem działalności Towarzystwa śpiewaczego w działalność chóru.  Ogłoszono konkurs na nazwę chóru.  Po 2 tygodniach przyjęto dla chóru nazwę „Melodia” zaproponowaną przez Sołtysa. Na Prezesa chóru został wybrany Henryk Tomala.  W swojej 15 – letniej działalności, chóru opracował  dużo ponad sto utworów znanych kompozytorów muzyki świeckiej i kościelnej. Z wielkim sentymentem wspominamy minione lata i myślimy o tym, że trudno by dzisiaj zliczyć w ilu uczestniczyliśmy próbach i jak wielki ogrom pracy wykonał przez te minione lata chór z dyrygentką Małgosią. Od wielu lat chór bierze udział we wszystkich stałych i okolicznościowych imprezach kulturalnych organizowanych w naszej gminie i poza jej granicami. W wspomnieniach ważne są dla nas nasze  koncerty w kościołach i Bazylikach: w Kłodzku, Wambierzycach, Żywcu, Pszowie,  Turzy Śl.  Częstochowie.                                                           

Na ziemi wodzisławskiej prawie nie ma kościoła, w którym byśmy nie koncertowali, czy to na weselu, lub z okazji jubileuszów, z kolędowaniem, lub po prostu odpowiadając na zaproszenie.  Związani z  zespołem folklorystycznym „Gorzyczanie”  braliśmy udział w wielu konkursach zawsze plasując się na czołowych miejscach,  tak było w Gołkowicach, Pawłowicach, Połomi, Chwałowicach, Rybniku i Będzinie. Na organizowanych przez nas wycieczkach śpiewaliśmy w kościołach Beskidu Śląskiego i Żywieckiego. Doprawdy jest co wspominać i cieszyć się z swojej nie zmarnowanej pracy.
  Rok 2016 jest naszym rokiem jubileuszowym. Rozpoczęliśmy go w okresie Bożego Narodzenia, kolędując dla parafian w Kokoszycach, dla pensjonariuszy Domu Opieki Społecznej w Gorzycach, w kościele i w Świetlicy w Osinach, i w kościele w Gorzycach. Tak. Początek roku był dla nas bardzo pracowity. Wielkopostnym programem muzyczno poetyckim pn. „Drzewo Życia” osnutym refleksją wokół Tajemnicy Wielkiego Piątku podbiliśmy serca parafian Kościoła w Kokoszycach i   serca zawsze bliskim nam Rogowian. Rogowianie w podzięce za doznane wzruszenia i głębokie przeżycie Męki Pańskiej zamówili w intencji chóru „Melodia”  Mszę Św. odprawioną 15 marca przez ks. proboszcza Bernarda Rak z udziałem naszego chóru w Kościele pw. NSPJ w Rogowach.
To już druga w tym roku Msza Św. w intencji 15-lecia naszego chóru i z naszym uczestnictwem, Na otwarcie WDK Gorzyce, odprawiona została Msza Św. również w intencji naszego 15-lecia za którą to intencję dziękujemy ks. pr. Stefanowi Stebel i Dyrektorowi WDK Gorzyce pani Danucie Parma.
 15 lat  to krótki czas działalności w porównaniu do innych chórów naszej gminy obchodzących  swoje jubileusze ocierające się o 100 – lecie istnienia. Jednak ogrom włożonej pracy,  samodyscypliny, pokory i czasu  poświęconego na próbach, oraz  koncertach, docenić może tylko inny bezinteresowny chórzysta. Motywacją dla bycia chórzystą jest miłość do muzyki, do ludzi i jedność w wspólnym działaniu.  Muzyka daje zrozumienie istoty i sensu życia w świecie stworzonym przez Pana Boga, w którym, gdyby nie było  muzyki, życie w jego dążeniu do doskonałości nie było by możliwe. To muzyka wyznacza  i  kształtuje jakość naszego bytu na ziemi.  Kształtuje naszą osobowość. To co nas łączy i utrzymuje w  przekonaniu do dalszego doskonalenia się, to muzyka, o której już tak wiele powiedziano, ale prawdą jest, że bez niej nie było by człowieczeństwa, które wyraża się właśnie miłością i tolerancją, tworząc silne więzi między ludzkie.  W swoim roku 15-lecia istnienia dziękujemy tym wszystkim, którzy przez minione lata nas wspierali i pomagali. Dziękujemy Dyrekcji WDK Gorzyce za opiekę merytoryczną nad naszym chórem. Redakcji gazety „U NAS” dziękujemy za za szczerą współpracę. Dziękujemy bratnim chórom z naszej gminy za podtrzymywanie silnych więzi współpracy i koleżeństwa. Władzą Gminy Gorzyce za wielką życzliwość i wsparcie finansowe. Naszej Dyrygentce Małgosi, dziękujemy za włożoną pracę, wielkie zaangażowanie i bezinteresowne poświęcenie. Szkole Muzycznej z  Rydułtów za wieloletnią współpracę i pomoc w organizowaniu wspólnych koncertów. A nam samym, chórzystom z „Melodii” życzmy sobie wytrwałości i dalszego wzajemnego zaufania i poszanowania, oraz tego czego sobie życzą wszystkie chóry,  żeby nasze chóry przyciągały ludzi młodych, zastępując tych z nas  którzy odejdą.
  W roku naszego 15-lecia  wszystkich sympatyków naszego chóru zapraszamy na festyn rodzinny organizowany dnia 11czerwca (sobota), w godzinach popołudniowych, gdzie przewidujemy wspólne śpiewanie pod kierunkiem DJ-a,  gry i zabawy dla dzieci i dorosłych, oraz wieczorną zabawę taneczną , a wszystko to odbędzie się w „Parku Osiny”.

Do zobaczenia w Osinach
 
Sołtys

 

Zobacz fotogalerię

zobacz więcej

 

Historia powstania oraz działalność i osiągnięcia chóru „Melodia"

 

Obchody Święta Pieśni w OSINACH 13. 11. 2010r.
                                                              
  Jak co roku  pod  koniec listopada, z  okazji dnia  patronki chórów i muzyki kościelnej - św Cecylii, nasze chóry z gminy Gorzyce spotykają się na wspólnych obchodach tego ważnego dla nich święta.  Zaszczyt organizacji tych obchodów przypadł w tym roku chórowi „Melodia” z Osin.
Tak się dla nas  złożyło, że powierzono naszemu chórowi również organizację i oprawę muzyczno – wokalną Mszy Św. „Za Ojczyznę” z okazji 92 rocznicy odzyskania przez Polskę  niepodległości.  ( Święto Niepodległości 11 listopada).
  Dużego wsparcia w organizacji postawionego przed nami zadania udzielił nam Wiejski Dom Kultury w Gorzycach. Kolejny już raz zaowocowała też ścisła współpraca naszego chóru z Szkołą Muzyczną z Rydułtów, której nauczyciele i młodzież szkolna wspólnie z chórem „Melodia” zrealizowali opracowany z wielkim udziałem i zaangażowaniem naszego dyrygenta Małgorzatę Blutko, scenariusz i aranżację utworów muzycznych wykonanych w gorzyckim kościele pod wezwaniem Anioła Stróża, oraz program świętowania i wspólnej zabawy  na okolicznościowym spotkaniu chórów w WDK Gorzyce.                                                            
 Pozwalając sobie na małą konstatację tematu wieloletniego istnienia chórów, myślę o często stawianym sobie pytaniem, co sprawia,że tak liczna grupa bezinteresownych zapaleńców odrywa się od często pilnych zajęć domowych spiesząc na kolejne próby chóru, by wciąż doskonalić wspólne wykonanie utworów znanych kompozytorów  muzyki kościelnej i świeckiej. Sięgać wciąż po co raz trudniejsze tematy. Czy taki człowiek, który tak bardzo umiłował muzykę i śpiew może być człowiekiem złym ?  Tego rodzaju pytań można stawiać wiele, dociekając sedna i motywów inspiracji twórczej poszczególnego chórzysty. Uogólniając możemy stwierdzić, że  jest to człowiek wrażliwy i dobry, szukający też tego dobra i wrażliwości muzycznej w innym człowieku.                                                          
        Zastanawiając się  nad filozofią naszego  istnienia, musimy zauważyć, że wszystko w przyrodzie na swój sposób śpiewa. Szumią drzewa. Szumi morze. Śpiewają ptaki i zwierzęta. Dlaczego człowiek  miał by być wyjątkiem?  Nie! Jest on szczególnym tworem Boga, który podniósł muzykę na niebotyczne wyżyny. Bez tego to daru człowiek był by tylko nicością. Dar ten niewątpliwie osładza i pozwala mu łatwiej znosić mozolny trud i niedolę ziemskiego żywota. Mówią też, że kto śpiewem sławi Pana i Jego Dzieło oraz wielkie Jego miłosierdzie, niejako podwójnie się modli. Wracając na ziemię, do WDK- u w Gorzycach należy podkreślić fakt wielkiej radości z tego wspólnego spotkania z naszymi przyjaciółmi, którzy z wielką życzliwością potrafią wnosić pogodę i radość w codzienne szybko przemijające życie.                                                             
   Ocenę poziomu wykonania utworów muzycznych przez wokalistów  Szkoły Muzycznej  z
 Rydułtów, którzy wraz z zespołem wokalnym z WDK Gorzyce i zespołem pana Damiana Janulka uświetnili to nasze Święto, zostawiam drogim koleżankom i kolegom chórzystom.                   
    Cieszy też fakt, że chórzyści nie tylko potrafią pięknie śpiewać, ale również doskonale bawić się przy muzyce, gdzie wieczorna część spotkania zakończyła  się zabawą na nieco ciasnym parkiecie.
 Kończąc pragnę gorąco podziękować wszystkim obecnym na naszym spotkaniu. Wszystkim członkom chóru Melodia za zaangażowanie organizacyjne. Szczególne podziękowania kieruję do naszej pani dyrygent, Małgosi Blutko  i jej Szkoły Muzycznej. Dziękuję pani dyrektor WDK Gorzyce Danucie Parma, za wielką pomoc organizacyjną i pracę  podległego jej personelu oraz za zorganizowanie występów zespołów artystycznych z WDK Gorzyce i Zespołu pana Damiana Janulka z Turzy.
 Serdeczniej dziękuję członkowi chóru Moniuszko z Czyżowic panu Piotrowi Oślizło za znaczne i bezinteresowne wsparcie finansowe obydwu naszych imprez - serdeczna „Bóg Zapłać” panie Piotrze. Pragnę poinformować, że mimo dużego zaangażowania członków chóru Melodia, bez tej
 Waszej chórzysto Piotrze pomocy, nie było by tak „fajnie”.

Henryk Tomala

 

Dziesięciolecie chóru „ MELODIA”  z Osin.

 W niedzielę 5 czerwca 2011 roku, osiński chór „Melodia” rozpoczął obchody swojej        
 10 letniej działalności. Dziesięć lat minęło od pierwszego publicznego koncertu jubilata na imprezie obchodów „Dni Gminy Gorzyce”, która to impreza z udziałem wielu zespołów odbyła się na terenie SP w Gorzycach. Razem z chórem z swoim koncertem wystąpił również osiński  20 osobowy dziecięcy zespół wokalny „Violinki”, który wtedy jako jedyny wielokrotnie bisował. Uroczystości jubileuszowe rozpoczęła Msza święta z udziałem chóru pod dyrekcją Małgorzaty Blutko, transmitowana na żywo przez katowickie „Radio M” ,
 odprawiona o godz. 9,00 w intencji chóru Melodia, przez ks. proboszcza Grzegorza Gwózdzia w osińskim kościele pw. Ducha Św.  W godzinach popołudniowych, byli i obecni
członkowie chóru Melodia wraz z swoimi rodzinami i dyrygentem świętowali swój jubileusz w osińskim parku „Jaś”, przy kawie, tradycyjnej grochówce i pieczonej kiełbasie.
  Jak przystało na chórzystów nie mogło się obyć bez śpiewu do którego przygrywał na akordeonie osiński organista Sławek Lipka.
 Jubilaci otrzymali od swoich sympatyków wiele kwiatów, życzeń i gratulacji.
 Swoją obecnością na pikniku zaszczycił nas nasz kolega chórzysta z chóru „Moniuszko” z Czyżowic – Wójt Gminy Gorzyce pan Piotr Oślizło wręczając naszej dyrygentce bogatą wiązankę kwiatów. Składając okolicznościowe życzenia, wyraził w swojej wypowiedzi dla chórzystów jego duże uznanie i podziękowania za wkład pracy w tworzeniu i ubogacaniu naszej gminnej kultury, życząc nam dalszych sukcesów na niwie śpiewaczej i wiele wytrwałości w twórczej pracy wokalnej. Wierząc w naszą dalszą działalność podarował członkom chóru piękną, dużą i  jeszcze nie zapisaną księgę Kroniki chóru „Melodia”. Wraz z gorącymi życzeniami wręczył chórowi okolicznościowy jubileuszowy Dyplom Uznania od Urzędu Gminy Gorzyce i Rady Gminy Gorzyce.                                                                                                                                      
   Na ręce pani Danuty Parma dyrektora WDK Gorzyce, który pełni patronat nad działalnością naszego chóru składamy serdeczne podziękowania za przesłane nam życzenia i gratulacje z okazji naszego jubileuszu, do którego WDK w Gorzycach poprzez niesioną nam pomoc, wsparcie i życzliwość bardzo się przyczynił.
  Za przesłane nam życzenia i gratulacje jeszcze raz serdecznie wszystkim dziękujemy. 
 
 Korzystając z okazji pozdrawiamy wszystkie byłych i obecnych członków chóru Melodia z Osin oraz wszystkich członków chórów z naszej gminy

                                                                                                                 Henryk Tomala
 

KONCERT  KOLĘDOWY  CHÓRÓW  W  KOŚCIELE PW.  DUCHA  ŚWIĘTEGO  W  OSINACH  W  DNIU  15 STYCZNIA 2006R
 
W  koncercie  zorganizowanym  przez  chór „Melodia” z  Osin  udział  wzięły  chóry:
     - „Jutrzenka”  z  Jedłownika  pod dyrekcją Pani mgr Barbary Malirz,
-    chór „Spójnia” z Marklowic pod dyrekcją Pani mgr Barbary Malirz,
-    chór „Moniuszko” z Czyżowic pod dyrekcją Pani mgr Barbary Grobelny,
-    chór „Cantemus Domino” z Gorzyc pod dyrekcją Pani mgr Olgi Rumpel,
-    chór „Melodia” z Osin pod dyrekcją Pani mgr Małgorzaty Blutko,
Osiński chór „Melodia” występując w koncercie kolędowym  wykonał następujące kolędy : Adeste Fideles, Nad Betlejem, Bracia patrzcie jeno, Hola hola pasterze z pola i Pierwszą Gwiazdkę w której partię solową wykonała
9-letnia Marta Hołomek przy akompaniamencie 2 flecistek ze Szkoły Muzycznej z Rydułtów.  Koncert został poświęcony budowniczym i wszystkim ofiarodawcą wspierającym budowę kościoła PW Ducha Świętego w Osinach, który w 2006r. obchodzi  20 – rocznicę jego poświęcenia,( 19 maja 2006r.).      
 

 

Po utworzeniu sołectwa Osiny (wrzesień 1999r.), z inicjatywy nowo wybranego sołtysa Osin powstają stowarzyszenia społeczno-kulturalne mające na celu integrację społeczną mieszkańców. Na wspólnym świętowaniu „Dnia Kobiet" z udziałem „KGW Osiny" i „Bractwa Osińskiego" w dniu 10 marca 200lr. zostaje spontanicznie powołane do działalności Osińskie Towarzystwo Śpiewacze. Staraniem sołtysa w krótkim czasie do nowo powstałego zespołu zostaje przydzielony instruktor muzyki z WDK Gorzyce w osobie pani Małgorzaty Blutko. Pierwszy publiczny występ koncertowy z programem śląskich piosenek ludowych odbył już się 3 mają na festynie ludowym w Osinach. Ciepło przyjęty przez mieszkańców Osin występ zespołu śpiewaczego spowodował napływ nowych członków, którzy po czasie stanowić będą trzon dzisiejszego chóru. W czerwcu 200lr. Towarzystwo Śpiewacze z Osin wraz z osińskim dziecięcym zespołem wokalnym „Violinki" (również prowadzonym przez panią Małgorzatę Blutko), po raz pierwszy bierze udział na gminnej estradzie w koncercie z okazji obchodów Dni Gminy Gorzyce. Swoim udanym występem akcentują swoją obecność w życiu kulturalnym gminy, która trwa po dzień dzisiejszy. We wrześniu 200lr. na kolejnej próbie członków zespołu śpiewaczego postanowiono przekształcić towarzystwo śpiewacze w czterogłosowy chór mieszany. W konkursie na nazwę chóru przyjęto nazwę chóru „Melodia" zgłoszoną przez sołtysa. Funkcję Prezesa z wyboru przyjął Henryk Tomala. Dyrygentem chóru została pani Małgorzata Blutko, która już w okresie do wiosny 2002r. opracowała z chórem ponad 40 utworów kościelnych i świeckich.

Zobacz fotogalerię

  • 10.03.2001r. - Osiny, powołanie "Osińskiego Towarzystwa Śpiewaczego". Najstarsze zdjęcia Towarzystwa Śpiewaczego.
  • 2003r. - Koncert chóru „Melodia” na otwarciu Dożynek gminnych w Osinach.
zobacz więcej

Chór działając od początku swego istnienia pod patronatem WDK Gorzyce i dyrygowany przez Małgorzatę Blutko uczestniczy na przestrzeni minionych lat w prawie wszystkich imprezach kulturalnych organizowanych przez Dom Kultury w Gorzycach. W sierpniu 2003r. chór „Melodia" swoim okolicznościowym koncertem otwiera Dożynki gminne, po raz pierwszy organizowane w sołectwie Osiny. W swojej działalności chór „Melodia" współpracuje z chórami naszej gminy, gdzie wspólnym elementem twórczym chórów są co roczne koncerty kolędowe i maryjne organizowane w kościołach naszego dekanatu. Od wielu lat chór uczestniczy w „Zlocie chórów nad Olzą" dającym możliwość zapoznania się z twórczością chóralną naszego regionu i twórczością chórów polonijnych czeskiego Zaolzia. W ramach współpracy z polonijnymi chórami Zaolzia, osiński chór kilkakrotnie koncertował w czeskich Wierznowicach na uroczystości „Święta Wianków. Szczególnym uznaniem i wyróżnieniem dla chóru jest jego udział w uroczystych obchodach Dnia Niepodległości RP organizowanych w kościołach w Gorzycach i Rydułtowach. Wielokrotnie w ciągu roku chór zapraszany jest do udziału w uroczystościach z okazji jubileuszów i ślubów, gdzie swoimi koncertami zawsze tworzy szczególną i uroczystą atmosferę, zyskując sobie uznanie i wdzięczność słuchaczy. Katowickie „Radio M" dwukrotnie przeprowadziło na żywo transmisję Mszy Św. z kościoła pw. Ducha Świętego w Osinach z udziałem chóru „Melodia" nadawanych z okazji jego mijających jubileuszów 5 i 10-lecia. Chór w swojej działalności jest organizatorem wspólnych spotkań i biesiad w których uczestniczą również członkowie przyjacielskiego chóru „Cecylia" z Rydułtów i przedstawiciele naszych władz gminnych z Wójtem na czele. Ważnym Gościem chóru był kilka lat temu ks. biskup Gerard Bernacki wizytujący wówczas osińska parafię. Chór uczestnicząc w wycieczce po ziemi kłodzkiej na skutek szczęśliwego zbiegu okoliczności miał zaszczyt okazyjnie wystąpić z koncertem w Katedrze w Kłodzku i w Bazylice w Wambierzycach, zdobywając wraz z owacyjnymi brawami wyrazy uznania. Ważnymi i miłym dla członów chóru były obchody, już dwu minionych jubileuszy 5- lecia i 10-lecia działalności chóru, który każdy z osobna zawsze stawał się galą wielkiej uroczystości zorganizowanej dla członków chóru przez dyrekcję WDK Gorzyce i Urząd Gminy.

W chwili obecnej chór „Melodia" liczy 24 członków. Śpiewa w czterogłosie z udziałem 5 altów, 9 sopranów, 5 tenorów i 5 basów. W ciągu 11- letniej działalności chór pod dyrekcją cieszącej się sympatią członków chóru panią Małgorzatą Blutko opracował ponad 100 utworów muzyki świeckiej i kościelnej. Swoją działalnością wrósł w środowisko kulturalne Gminy Gorzyce. Współpraca dyrygenta i chóru z Szkołą Muzyczną i chórem „Cecylia" z Rydułtów owocuje podniesieniem walorów wokalnych chóru, zaś kontakty z żywą muzyką tej szkoły pozwala chórzystom z Osin stawiać odważne kroki na drodze ich dalszego rozwoju.

Opracowanie: Henryk Tomala

Polub Nas na Facebooku