Klub seniora

Inicjatorem utworzenia „Klubu Seniora” w sołectwie Osiny jest Rada Sołectwa Osin, która po utworzeniu „Koła Gospodyń Wiejskich”, mając na celu dalszą integrację mieszkańców sołectwa na polu działalności towarzyskiej i kulturalnej na wniosek sołtysa H. Tomali, postanawia powołać do działalności „Klub Seniora”.

W Deklaracji Programowej „Klubu Seniora” zebrani mieszkańcy sołectwa zaakceptowali przedstawiony przez Radę Sołecką plan działalności Klubu, skupiający się głównie na organizowaniu życia towarzyskiego propagujący sport, folklor ludowy i trzeźwość. Plan realizowany poprzez uczestnictwo w turniejach sportowych, rajdach pieszych i rowerowych, wycieczkach krajoznawczych, piknikach, festynach itp.

Zebrani mieszkańcy sołectwa jednomyślnie poparli zaproponowaną przez Radę Sołectwa propozycję utworzenia w łonie „Klubu Seniora” -Towarzystwa Śpiewaczego propagującego twórczość ludową.

Opracowanie: Henryk Tomala

Polub Nas na Facebooku