Historyczne tło budowy kapliczki św. Krzysztofa w Osinach.

Osiny to bardzo stara osada wiejska, przysiółek Gorzyc. Już na początku XVIII wieku osada liczyła około 30 domostw. W miejscu dzisiejszego kościoła w Osinach rósł potężny dąb, na którym ówcześni mieszkańcy umieścili kapliczkę z obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej, pod którym modlili się, odprawiali nabożeństwa majowe i odmawiali Różaniec.

W 1929r. z inicjatywy mieszkańców Osin zostało powołane Towarzystwo Budowy Kaplicy w Osinach, na Prezesa którego wybrany został pan Sosna Józef, zaś zastępcami zostali Knauer Antoni i Patas Józef, skarbnikiem został wybrany Ciuraj Mikołaj a sekretarzem Musioł Józef. Członkami Towarzystwa byli też Klapuch Józef, Langosz Emil i Topisz Teofil. Projekt budowy kapliczki opracował Paloc Fortunat z Bełsznicy. Budowę kaplicy postanowiono zlokalizować w miejscu kapliczki MB Częstochowskiej tj. na skrzyżowaniu dzisiejszych ulic: Kolejowej, Sikorskiego i 7 Kwietnia. Działkę pod budowę kaplicy ofiarowała rodzina Franciszek i Karolina Mandrysz z Osin. Mieszkańcy Osin opodatkowali się dobrowolną składką miesięczną i deklaracją darmowej pracy przy budowie kaplicy. W 1932 roku rozpoczęto prace budowlane. Roboty murarskie prowadził Emil Mika z Osin, ciesielskie Józef Drzenich z Krostoszowic, stolarskie Józef Musioł z Osin. W dniu 26 sierpnia 1934 roku ks. Proboszcz Teodor Walenta z Gorzyc dokonał poświęcenia kaplicy oddając ją pod opiekę Ducha Świętego, zawsze też od tego czasu w drugi dzień Zielonych Świąt odprawiana była Msza odpustowa, a na co dzień mieszkańcy Osin gromadzili się w kaplicy na wspólną modlitwę. Podczas działań wojennych w kwietniu 1945 roku kaplica została zrujnowana, a jej odbudowa trwała do 1950 roku. 26 sierpnia 1968 roku, Dekretem ks. Biskupa Herberta Bednorza powołano tzw. rektora pełniącego obowiązki duszpasterskie w Osinach. Pierwszym duszpasterzem osińskiej parafii pod wezwaniem Ducha Świętego został ks. Stefan Kornas. Za jego czasu dobudowano do kaplicy zakrystię i powiększono kaplicę o obszerny przedsionek, przeprowadzono też generalny remont dachu i dzwonnicy. Następca ks. Kornasa- ks. Franciszek Kasperczyk, budowniczy domu parafialnego i budynku katechetycznego, czyni starania u ówczesnych władz PRL-u o zezwolenie na budowę nowego kościoła w parafii Osiny. Już po śmierci przedwcześnie zmarłego ks. Franciszka Kasperczyka, kiedy na funkcję duszpasterską w Osinach powołany zostaje ks. Zenon Szczęsny, 26 kwietnia 1984 roku parafia osińska uzyskuje zgodę na rozbudowę kaplicy, co parafianie szybko wykorzystują rozbierając całkowicie kaplicę i rozpoczynają budowę nowego kościoła od podstaw. W dniu 24 grudnia 1985r. na Pasterce odprawiona zostaje pierwsza Msza w nowym niegotowym jeszcze kościele. 19 maja 1986 roku ks. Biskup Herbert Bednorz poświęca nowo wybudowany kościół pod wezwaniem Ducha Świętego w Osinach. Mieszkańcy Osin powoli zapominają jak wiele mają do zawdzięczenia Prałatowi ks. Janowi Rzepce w sprawie powołania parafii osińskiej, a później w sprawie budowy nowego kościoła w Osinach. Ks. Prałat Jan Rzepka kolega seminaryjny późniejszego Biskupa ks. H. Bednorza potrafił przekonać władze kościelne o zaufaniu jakim darzy Osinian gwarantując swoim autorytetem i wiarą w to, że mieszkańcy Osin sprostają temu ciężkiemu zadaniu i osiągną swój cel - nowy kościół. Gdy wszystko to co wiąże się z osińską kaplicą i nowym kościołem przeszło już do historii, z sentymentem wracamy do dawnych czasów wspominając to, że i my, tak jak wszystkie sołectwa naszej gminy mieliśmy piękną i chyba największa kaplicę, którą historia nam zabrała. Zgodnie z wolą wielu mieszkańców naszej parafii oraz inicjatywy sołtysa i rady sołeckiej Osin postanowiono idąc śladem naszych ojców wybudować chociaż małą kapliczkę z figurą Św. Krzysztofa patrona podróżnych, sytuując ją na parkingu przy kościele. Rozpoczętą w maju budowę, przy dobrowolnym wsparciu finansowym parafian ukończono w połowie sierpnia 2005r. Projekt budowlany kapliczki opracował sołtys Osin, pan Henryk Tomala. Figurę św. Krzysztofa ufundowała rodzina Małgorzata i Antoni Mikowie. Konstrukcję dachu wykonał zakład stolarski Stanisława Molitora z Osin Roboty murarskie wykonali Jerzy Konar i Zygmunt Czarnecki. Pozostałe prace związane z budową kapliczki wykonali członkowie obecnej rady sołeckiej Osin. Poświęcenia nowej kapliczki dokonał obecny proboszcz Osin ks. Grzegorz Gwóźdź w niedzielę 31 lipca 2005r. w dniu św. Krzysztofa.

Przy okazji warto przypomnieć nazwiska rodzin zamieszkujących osińską ziemię wymieniając tych, których starsi mieszkańcy jeszcze pamiętają, czyli: Adamczyków, Błędowskich, Ciurajów, Hołomków, Jurczyków, Glenców, Knauerów, Mików, Michalskich, Musiołów, Mandryszów, Nowaków, Topiszów, Salamonów i wielu, wielu innych, o których już zdążyliśmy zapomnieć. To oni właśnie swoją obecnością i ciężką pracą tworzyli europejską kulturę chrześcijańską, wnosząc wiele w cywilizację tych ziem. Znając historię tych terenów słusznie oburza nas ostatnio tak często głoszona bzdura, że wreszcie weszliśmy do Europy. Myśmy tu w Europie byli zawsze, zaś „Europa" powinna chylić głowę w podzięce naszym ojcom za europejską cywilizację tych naszych ojczystych ziem.

Opracowanie: Henryk Tomala

Polub Nas na Facebooku