Historia duchowieństwa związana z Osinami i osińską parafią pw. Ducha Św.

Pierwszym kapłanem urodzonym dnia 10 stycznia 1904r. w Osinach był śp. ks. Reginald Knauer syn Antoniego i Anastazji z domu Glenc Święcenia kapłańskie otrzymał w Krakowie w 1936r. W tym samym roku odprawił Mszę Św. prymicyjną w kościele pw. Anioła Stróża w Gorzycach w asyście gorzyckiego ks. proboszcza Walenty. Do 1939r. pełnił służbę wikariusza w kościele parafialnym w Pińsku (obecnie Białoruś), od 1939r. do 1942r. wikariusz w kościele w Czyżowicach, od 1942r. do 1967r. pełni funkcję proboszcza w kościele w Bukowie. Umiera nagle 11 kwietnia 1967r. Pochowany na cmentarzu przy kościele w Gorzycach w kwaterze księży. Warto przypomnieć, że z jego to inicjatywy został zamówiony u zakonników w klasztorze na Jasnej Górze duży obraz Zesłania Ducha  Św. ufundowany do nowej kaplicy (1934r., przez osińską rodzinę Ciurajów. Obraz ten jest obecnie wkomponowany w nowy ołtarz w nowym kościele, gdzie pomysłowo wykonane oświetlenie w szczególny sposób podkreśla podniosłość chwili Zesłania Ducha Św. oddając blaskiem boskość postaci apostołów i Marii Św. Drugim kapłanem pochodzącym z Osin jest ks. Antoni Honisz ur. 13 lipca 1948r. Syn Izydora i Gertrudy z domu Zając Prymicje w Kaplicy pw. Ducha Świętego odbyły się w Osinach dnia 19 kwietnia 1973r. z uczestnictwem mi. proboszcza osińskiej parafii ks. Franciszka Kasperczyka Zaraz po święceniach służy w kościele w Olzie, jesienią tegoż roku w Zawadzie. Od 1974r. jako wikary służy kolejno w parafiach: Brzeziny, Ustroń i Mysłowice-Janów. W latach 1976-77 pełni służbę misyjną w Argentynie. Pod koniec 1977r. delegowany na służbę duszpasterską do RFN, do parafii w Hoster, gdzie obejmuje probostwo i jako proboszcz tej parafii pełni swą służbę do dnia dzisiejszego.

Trzecią młodą osobą z Osin wstępującą do stanu kapłańskiego jest ks. dr. Stefan Wacławik ur. w 1956r. w Osinach, syn Tadeusz i Marty z domu Sosna. Brat Zakonu Karmelitów Bosych, po święceniach w Krakowie przyjmuje imię ojca Damiana. Prymicje odbywają się w kaplicy Ducha Św. w Osinach, w których uczestniczy mi. ówczesny jej proboszcz ks. Zenon Szczęsny. Po kilku letniej służbie w swoim klasztorze zostaje wysłany na misje do Austrii, do Wiednia, gdzie do chwili obecnej pełni funkcję proboszcza w jednej z wielu wiedeńskich parafii.

Pierwszą siostrą zakonną z Osin, o której zachowało się niewiele wiadomości była siostra Marianna z domu Hołomek urodzona w Osinach około 1870r. Około 1891r. wstąpiła do zakonu sióstr Boromeuszek i jako zakonnica pracowała w jednym ze szpitali w Katowicach. Dalsi jej krewni niewiele wiedzą na temat jej losów, gdyż tylko raz od czasu wstąpienia do zakonu odwiedziła rodzinne Osiny. Kolejną siostrą zakonną z Osin jest Krystyna Salamon córka Sylwestra i Marty z domu Adamczyk ur. w 1930r. w Osinach. W 1950r wstępuje do zakonu sióstr Urszulanek przyjmuje imię zakonne Benedyktyna. Po kilku latach spędzonych na służbie w swoim klasztorze w Rybniku zostaje wysłana na misję do Peru w Ameryce Sr. gdzie pełni swą służbę do dziś.

Z rodziny Alojzego i Marii Sosna z domu Glenc dwie rodzone siostry po uzyskaniu średniego wykształcenia wstąpiły do zakonu Elżbietanek - starsza Helena Sosna ur. 5 grudnia 1927r. w Osinach po święceniach przyjmuje imię zakonne Konsolata. Służy w Strzelcach Opolskich jako katechetka przygotowująca dzieci do wczesnej Komunii Św. Młodsza z sióstr - Sosna Konstancja ur. 29 sierpnia 1934r. w Osinach po święceniach przyjmuje imię zakonne Maria Stella. Służyła w kościele parafialnym w Tychach, obecnie od 5 lat przebywa w domu prowincjonalnym w Katowicach.

Rodowód osiński miał też śp. ks. dr Gustaw Klapuch syn Wicentego urodzonego w Osinach w rodzinie Józefa Klapucha, której potomkowie do dziś zamieszkują dom zbudowany właśnie przez Józefa Klapucha czyli dziadka śp. ks Gustawa zmarłego w 2006r. w rodzinnych Czyżowicach.

Opracowanie: Henryk Tomala

Polub Nas na Facebooku