Osiński „Hanys" czeka na swoją metryką urodzenia i osłonę prawną na zasłużonej emeryturze

Z wielkim sentymentem wracamy do minionych dawno czasów, w których na tych ziemiach żyli nasi pradziadowie, protoplaści do dzisiaj zamieszkujących naszą gminę obywateli. Niemymi świadkami tych odległych czasów żyjącymi do dzisiaj są stare drzewa - dęby, które jakimś cudem w ilości kilkunastu dotrwały naszych czasów świadcząc o minionej wielkiej urodzie naszych dawnych borów i lasów.

Na resztkach starej grobli ciągnącej się od Osin do Gorzyc, być może pamiętającej czasy budowy wielkich stawów tworzących ogromne rozlewiska wodne w pradolinie Olzy i Odry, ciągnące się od Bełsznicy do Gorzyc rosną i „umierają stojąc" wielowiekowe dęby, z których najokazalszym i najzdrowszym jest liczący w obwodzie 4m dąb „Hanys" nazwany tak przez sołtysa z Osin ku pamięci imienia swojego starzyka Hanysa Szczeponka z sąsiednich Łazisk, który to żyjąc równo 100 lat (zmarł w 1986r.) wiele opowieści z swego długiego życia na tej ziemi przekazał swoim wnukom. W 1996r. Nadleśnictwo Rybnik kontrolując usuwanie obumarłych dębów z terenu osińskiego parku badając pnie pozostałe po wyciętych dębach i licząc ilość słoi rocznego przyrostu pnia, określiło ich przypuszczalny wiek na około 300 do 350 lat. W lutym tego roku Komisja Ochrony Środowiska kontrolując wraz z sołtysem z Osin stan drzewostanu na terenie osińskiego parku i placu zabaw dokonała również oględzin starodrzewia tej części parku gdzie zachowały się jeszcze oprócz wzmiankowanych dębów rzadko już u nas spotykane drzewa parkowe: jawory, platany, dzikie czereśnie i akacje, które dzisiaj zaniedbane tworzyły pod koniec XIX wieku tzw „Park angielski" rozciągający się od „podkowy" - zamku myśliwskiego do zamku głównego i dalej wzdłuż ul. Raciborskiej do Osin. Wójt Gminy Gorzyce wizytując Sołectwo Osiny pod kątem jego najważniejszych potrzeb przychylił się ze zrozumieniem do wniosku sołtysa wnoszącym o odtworzenie 400m ścieżki spacerowej na starej grobli celem połączenia 2 tras rowerowych poprzez teren starego parku tj. połączenie ulic: Zamkowej z Śródpolną do DPS-u. Zbudowana ścieżka służyła by również mieszkańcom gminy jako szczególne miejsce spacerowe dające bliski kontakt z niewielką pozostałością po parku w stylu angielskim utrwalonym na starych zdjęciach i pocztówkach wysyłanych z przed wojennej miejscowości letniskowej Gorzyce. Wójt Gminy pan Piotr Oślizło rozważył też sprawę roztoczenia ochrony prawnej i merytorycznej Urzędu Gminy Gorzyce nad pozostałością cennego drzewostanu parkowego, na jego sukcesywne porządkowanie i udostępnianie mieszkańcom poprzez odtwarzanie starych ścieżek i alejek spacerowych przywracający dawny blask letniskowej stolicy naszej Gminy - Gorzycom.

Mam wielką nadzieję, że nasz osiński dąb „Hanys" otrzyma swoją metrykę urodzenia, a z nią wpis do rejestru pomników przyrody woj. Śląskiego, dający mu gwarancję na kolejne setki lat życia, za co w nagrodę dla nas wyprodukuje setki tysięcy metrów sześciennych tlenu dając nam ludziom możliwość życia na niszczonej przez nas - „rozumne istoty ludzkie" kochanej planecie – Ziemia!

Opracowanie: Henryk Tomala

 

Osiński dąb „Hanys”  odzyskał nadzieję na przeżycie.


  Niemymi świadkami tych odległych czasów żyjącymi do dzisiaj są stare drzewa – dęby, które jakimś cudem w niewielkiej ilości dotrwały  naszych czasów,  świadcząc o minionej wielkiej urodzie   
 dawnych śląskich borów i lasów.   Na resztkach starej grobli ciągnącej się od  Osin do Gorzyc, być może pamiętającej  czasy   istnienia wielkich stawów  tworzących ogromne rozlewiska wodne w pradolinie Olzy i Odry ciągnące się od Bełsznicy do Gorzyc rosną i „umierają stojąc”  wielowiekowe dęby.  Najokazalszym i najzdrowszym jest  liczący w obwodzie 4,30 m, dąb „Hanys” -  nazwany tym imieniem przez sołtysa z Osin ku pamięci swojego starzyka  Hanysa Szczeponka z sąsiednich  Łazisk, który to żyjąc równo 100 lat, ( zmarł w 1986r.) wiele historycznych opowieści z swego długiego życia na tych ziemiach przekazał  nam swoim wnukom.                                                           
 W 1996 roku Nadleśnictwo Rybnik kontrolując usuwanie obumarłych dębów z terenu osińskiego parku badając pnie pozostałe po wyciętych dębach i licząc ilość słoi rocznego przyrostu pnia, określiło ich przypuszczalny wiek na około 300 lat.
      W lutym 2010 roku Komisja Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Gorzyce, kontrolując wraz z  Wójtem i Sołtysem z Osin stan drzewostanu na terenie osińskiego placu zabaw dokonała również oględzin starodrzewia tej części parku gdzie zachowały się jeszcze oprócz wzmiankowanych dębów rzadko już u nas spotykane drzewa parkowe: jawory, platany, akacje,i dzikie czereśnie , które dzisiaj zaniedbane tworzyły pod koniec XIX wieku tzw. „park angielski” rozciągający się od „podkowy” - zamku  myśliwskiego w Gorzycach, do  zamku głównego i dalej wzdłuż ul. Raciborskiej do Osin.  
    Wójt przychylił się ze zrozumieniem do wniosku sołtysa wnoszącym o naprawienie ścieżki spacerowej na starej grobli celem umożliwienia miłośnikom przyrody dostępu podziwiania tych piękna tych pomnikowych drzew dającym nam wyobrażenie, o przemijającej urodzie naszych dawnych borów i lasów. 
 Już wiosna 2011 roku udostępniono dojście przez stary park do  „Hanysa”, zaś wczesną jesienią  ścieżka została solidnie utwardzona. 
 Na wejściu do placu zabaw i przy samym dębie zostały zabudowane tablice zawierające informacje dotyczące tego niewątpliwie pomnika przyrody, zaś na trasie szlaku prowadzącego do naszego Hanysa zabudowano strzałki kierunkowe.
 Na wiosnę 2012 roku zaplanowane są prace związane z bieżącym odwodnieniem tego terenu parku, gdzie zbyt duże nawodnienie jest powodem przedwczesnego obumierania starych drzew.
 Podczas prac ziemnych prowadzonych przy cmentarzu został wykopany ponad 2 tonowy głaz narzutowy, który został osadzony na placu zabaw stając się pomnikiem prahistorii geologicznej tych ziem.
 Również przy tym głazie będzie umieszczona informacja dotycząca
jego pochodzenia i przyczyn, które spowodowały jego tu zaistnienie.
 Wójt Gminy pan Piotr Oślizło  rozważy też sprawę roztoczenia  ochrony prawnej i merytorycznej Urzędu Gminy Gorzyce nad pozostałością cennego drzewostanu parkowego, na jego sukcesywne porządkowanie i udostępnianie mieszkańcom poprzez odtwarzanie starych ścieżek i alejek spacerowych przywracający dawny blask letniskowej stolicy naszej Gminy – Gorzycom.
      Mam wielką nadzieję, że osiński dąb „Hanys” zostanie otoczony szczególną opieką, że otrzyma swoją metrykę urodzenia, a z nią wpis do rejestru pomników  przyrody woj. Śląskiego. Dokument dający  mu gwarancję na kolejne setki lat życia, za co w nagrodę będzie dla nas produkował  setki tysięcy metrów sześciennych tlenu, umożliwiając  nam ludziom możliwość życia na niszczonej przez  nas - „rozumne istoty ludzkie” planecie – Ziemia !
  Dołączam zdjęcia  30 - metrowego  i opasłego w obwodzie na 4,3m wiekowego i wciąż pięknego „Hanysa”. 

Polub Nas na Facebooku