Przedsięwzięcia zaplanowane do wykonania w 2020r.

Data dodania: 2019-11-08

Do wójta gminy Gorzyce, Daniela Jakubczyka

Zatwierdzone uchwałą Zebrania wiejskiego z dnia 10. 09. 2019r.  przedsięwzięcia zaplanowane do wykonania w 2020 roku w sołectwie Osiny finansowane z Funduszu sołeckiego. Przyznany Fundusz sołecki na 2020 rok sołectwu Osiny to 34.569,06 zł.

1. 5.000 zł. konserwacja i czyszczenie rowów w sołectwie Osiny.
2. 5.000 zł. wykonanie i zabudowa bramy wjazdowej na plac zabaw. ( Brama informacyjna z nazwą pl. zabaw i sportu w Osinach).
3. 11.000 zł. na wykonanie podbudowy brukowej pod urządzeniami gimnastyki plenerowej oraz na zakup zaprojektowanego piątego urządzenia, wykonanie bieżących napraw i konserwacji pl. zabaw.
4. 3.000 zł. na organizację festynu z okazji 35 – lecia pl. zabaw i sportu, oraz na inne spotkania integracyjne mieszkańców Osin.
5. 1.000 zł. na zakup doposażenia wspólnego sprzętu kuchennego dla stowarzyszeń społeczno kulturalnych działających przy Świetlicy wiejskiej w Osinach.
6. 700 zł. na utrzymanie strony internetowej sołectwa Osiny.
7. 300 zł. dla KGW na organizację dożynek gminnych.
8. 500 zł. zakup siatek na dwie małe bramki treningowe – boisko w Osinach.
9. 8.069, 06 zł. na utrzymanie ładu i porządku w sołectwie Osiny, zakup materiałów, wyposażenia i usług.
10.Razem: 34.569,06 zł.

Przewodniczący zebrania
Sołtys sołectwa Osiny
Henryk Tomala

Polub Nas na Facebooku