Plan zadań rzeczowych

Data dodania: 2019-11-07

Do wójta gminy Gorzyce, Daniela Jakubczyka

Plan zadań rzeczowych pilny do wykonania w Sołectwie Osiny środkami budżetowymi Urzędu Gminy Gorzyce.

1. W związku z dalszym remontem kolejnego odcinka ul. Raciborskiej prosimy o uwzględnienie w budżecie na 2020 rok środków na realizację gotowego projektu przebudowy wjazdu z ul. Raciborskiej na ul. Kolejową. Wydłużona o 90 m. przebudowa wjazdu na ul. Kolejowej do wysokości cmentarza  spełniła by częściowo oczekiwania mieszkańców na realizację już 10 letniego projektu remontu tej ulicy. Ponownie zgłaszamy konieczność wykonania oświetlenia ulicy Kolejowej od wlotu do cmentarza. 3 lampy, + sieć zasilania, co jest uwzględnione w/w projekcie.  

2. Prosimy o kontynuację co rocznego remontu nawierzchni ul. 7 Kwietnia o kolejną długość kilkudziesięciu metrów. Od kilku lat prowadzona naprawa jezdni tej ulicy bardzo poprawiła standardy merytoryczne i wizualne tej wcześniej zaniedbanej ulicy.

3. Przypominamy o gotowym 2 letnim projekcie remontu placu postojowego pojazdów przy Świetlicy Wiejskiej w Osinach.

4. W związku z kontynuacją remontu ul. Raciborskiej pilne i konieczne jest umożliwienie realizacji lokalnych objazdów polnymi drogami gminnymi celem ułatwienia komunikacji mieszkańców Bełsznicy i Osin podczas trwającego wciągu dnia uciążliwego remontu ulicy Raciborskiej. Prosimy o zwołanie w tym celu komisji, która przeprowadzi wizualizację możliwości objazdów i poruszania się pojazdów osobowych drogami polnymi z poszczególnych ulic w/w sołectw. Wstępnie o możliwości takich rozwiązań rozważaliśmy z kierownictwem Dz. Rolnego Urz. Gminy.

5. Zabudować lustro drogowe na skrzyżowaniu ul. Kolejowej z dojazdem do ulicy Osińskiej. Zgłoszenie w tej sprawie jest aktualnie skierowane do Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu, a miejsce zabudowy lustra jest uzgodnione z właścicielem gruntu.

6. Naprawić drogę dojazdową do 3 nowych posesji przy ul. Kolejowej. Pogłębić skarpę na zakręcie ulicy, którą utwardzić należy płytami ażurowymi. Deklarujemy zakup w/w płyt z Funduszy sołeckiego, a w/w roboty planujemy wykonać podczas „ po zimowej naprawie dróg” w sołectwie. Do chwili obecnej nie jest zabudowana lampa uliczna na słupie, przy wzmiankowanym zakręcie, której zabudowa jest zgłoszona do Tauronu.

7. Złagodzić stromy wjazd na wyremontowaną ulicę Raciborską z drogi polnej (przy Placu Zabaw), prowadzącej do DPS- u.  Utwardzić tłuczniem 35 m. odcinek i umocnić frezem asfaltowym tak jak pozostałą część w/w drogi.
                         
                                                                      Sołtys i Rada sołecka sołectwa Osiny.

 

Polub Nas na Facebooku