Zabudowa dodatkowej lampy oświetlenia ulicznego na istniejącej instalacji oświetleniowej przy ul. Raciborskiej

Data dodania: 2012-08-09

Rada sołecka sołectwa Osiny.

Dotyczy zabudowy dodatkowej lampy oświetlenia ulicznego na istniejącej instalacji oświetleniowej przy ul. Raciborskiej w Osinach.

W ubiegłym roku państwo I. Franecka i J. i S. Lipka zamieszkujący posesję nr 101, przy ul. Raciborskiej w Osinach zwrócili się z prośbą do sołtysa Osin w sprawie zabudowy dodatkowej lampy na słupie przy ich posesji. Sołtys H. Tomala po rozpoznaniu wniosku zgłosił prośbę mieszkańców posesji nr 101 do odpowiedniego referatu w Urzędzie Naszej Gminy.
Wniosek państwa Franecki - Lipka po jego rozpatrzeniu został oddalony.
Z powodu ponowienia prośby o zabudowę w\w lampy Rada sołecka postanowiła zwrócić się z prośbą do Wójta, o ponowne rozpatrzenie tego wniosku uznając, że w mniejszym stopniu dotyczy ta sprawa mieszkańców posesji nr 101, zaś przede wszystkim dotyczy bezpieczeństwa wszystkich pieszych poruszających się w tym ciemnym nie oświetlonym miejscu.
Uzasadniając wniosek informujemy, że ostatnia lampa oświetlenia ulicznego, przed posesją nr. 101 w żaden sposób nie jest w stanie oświetlić części trasy chodnika, gdyż w tym odcinku instalacja oświetlenia przechodzi z lewej na prawą stronę ul. Raciborskiej i następny słup z lampą oświetlenia ulicznego zabudowany w znacznym oddaleniu nie spełnia swego zadania.
Korzystając z poruszanego tematu oświetlenia ulic rzutujący na bezpieczeństwo mieszkańców pragniemy uprzejmie przypomnieć Panu Wójtowi, o konieczności oświetlenia 400m odcinka ul. Kolejowej do cmentarza , którego projekt jest gotów od 4 lat.

Z wyrazami poszanowania Rada sołectwa Osiny.

Polub Nas na Facebooku