Życiorys Ojca Damiana

Data dodania: 2018-11-03

Wniosek mieszkańców Osin o nadania honorowego obywatelstwa Gminy Gorzyce zakonnikowi Karmelitów Bosych oo. Damian,  ks. dr Stefanowi Wacławik rodem z Osin.

 

Na wniosek wielu mieszkańców Osin w dniu 17 września 2018r. został skierowany wniosek do  Rady Gminy Gorzyce w sprawie nadania „Honorowego Obywatelstwa Gminy Gorzyce” ks. dr Stefanowi Wacławikowi poparty informacjami pozyskanymi od jego rówieśników z czasów jego młodości, a także informacji krótko opisującej jego posługę zakonną i kapłańską w naszym dzisiejszym świecie. Wniosek został poparty 120 podpisami mieszkańców Osin i gminy Gorzyce.
   
Ks. dr Stefan Wacławik urodził się 28. 01. 1957 roku w Osinach. Jego rodzicami byli Tadeusz i Marta zd. Sosna. Parafianie osińscy do dzisiaj pamiętają jak w młodości opiekował się chorą matką.
Do szkoły podstawowej uczęszczał w Gorzycach w latach1964 – 1972. W 1972 roku rozpoczął naukę w Prywatnym Liceum Karmelitów Bosych w Wadowicach, a od 1975 roku kontynuował naukę w II Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu, które ukończył maturą w 1976r.
Lata 1977 – 1983 to lata studiów: najpierw filozoficznych w Poznaniu, / 1977- 1979/, a potem teologicznych w Krakowie/1979 – 1983/. Te ostatnie zostały uwieńczone magisterium z teologii na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Lubelskiego w 1983r. Promotorem pracy magisterskiej był doc. dr hab. Henryk Damian Wojtyska CP.  W międzyczasie zainicjował wydawanie i był redaktorem periodyka „Karmel” / 1979 – 1983/.
Ważnym rokiem w życiu Stefana Wacławika był rok 1983, w którym przyjął święcenia kapłańskie.
/11. 06./1983/. W tym samym miesiącu asystował do Mszy św. papieskiej na Błoniach w Krakowie. Ojca św. Jana Pawła II miał okazję spotkać kilka razy w Rzymie, a nawet koncelebrował z nim Mszę św. dziękczynną w klinice Gemelli, w której Ojciec św. znalazł się, gdy postrzelił go turecki zamachowiec Ali Agca.
Wolą przełożonych było aby utalentowany kapłan rozwijał się dalej. Stąd też jego dalsze studia licencjacko – doktoranckie na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu i stopień licencjacki
w 1985 roku.  Doktorat z teologii Stefan Wacławik uzyskał w 1994 roku na podstawie dysertacji nt. 
„Uświęcenie człowieka w nauczaniu św. Bazylego Wielkiego”. Promotorem pracy doktorskiej był ks. Prof. dr hab. Bogdan Częsz.  Równolegle do pracy naukowej Stefan Wacławik spełniał inne funkcje: w latach 1987 – 1990r. - w Łodzi był promotorem powołań, wykładowcą patrologii i duszpasterzem akademickim. W latach 1990 – 1991 był przełożonym klasztoru w Przemyślu, 1991- 1994 w Poznaniu duszpasterzem małżeństw niesakramentalnym i harcerzy miasta Poznania.
W 1994 roku został proboszczem parafii i przełożonym Delegatury Prowincjalnej w Argentynie. Nawiązał tam kontakty z potomkami polskich emigrantów  z początku XX wieku. Z racji swojej funkcji miał częste kontakty z biskupem pomocniczym, a pózniej ordynariuszem diecezji Buenos Aires – Jorge Bergoglio – obecnym papieżem Franciszkiem. Dzisiaj wspomina go z dużym szacunkiem:  konkretny  rzeczowy i z ogromnym taktem wobec drugiego człowieka.  
 Po zdobyciu dalszych doświadczeń w Ameryce Południowej Stefan Wacławik znowu wrócił do Polski, gdzie w latach 1997 – 1999 we Wrocławiu był kapelanem szpitala policyjnego i kontynuował pracę naukowo – wydawniczą, / dwie pozycje książkowe, artykuły do wydawnictw katolickich itp/. W 1999 roku wrócił do Poznania, gdzie był prorektorem Wyższego Seminarium Duchownego Karmelitów bosych, dyrektorem Instytutu Duchowości „Carmelitanum”, wykładowcą patrologii i redaktorem naczelnym „Zeszytów Karmelitańskich. 
W 2000 roku w hiszpańskiej Avili specjalizował się w zakresie duchowości chrześcijańskiej w filii  Uniwersytetu w Salamance. W wielkim Tygodniu 2000 roku na prośbę biskupa Kuwejtu przeprowadził rekolekcje dla Polaków pracujących w tym kraju. Swoim słuchaczom zaszczepił dumę i radość z tego, że jesteśmy Polakami nawet tak daleko od swojego kraju. Spotkał się wtedy z
ambasadorem polskim w Kuwejcie.
Od 2003 roku jest proboszczem w 21 dzielnicy Wiednia. Tam również stara się, aby Polacy włączali się w życie parafii, która jet wielonarodowa. Jest w swojej parafii ambasadorem Polski. Przybliża tam polską tradycję i kulturę. Zorganizował już dwie pielgrzymki do polskich sanktuariów narodowych. Jego pragnieniem jest żeby Polacy mieszkający w Austrii nie wynaradawiali się lecz  uczestniczyli z całym bogactwem własnej kultury i religijności w życiu miejscowej społeczności.
 Ks. Stefan Wacławik nie zapomina o swoich korzeniach. Co roku część swojego urlopu spędza w Osinach. Żywo interesuje się tym co dzieje się w jego rodzinnej miejscowości, gdzie uczestniczy w festynach rodzinnych, dwukrotnie w osińskich dożynkach gminnych i uroczystościach kościelnych.     Lubi spotykać się ze swoimi przyjaciółmi i znajomymi. Z wielkim uznaniem wyraża się o dużych zmianach na lepsze w naszym kraju i w naszych Osinach. Jeżeli szukamy wśród ludzi pochodzących z naszej gminy „pereł” to ks. Stefan Wacławik jest niewątpliwie jedną z nich.
 Trzeba ją tyko wydobyć na światło dzienne i pokazać szerszemu gremium.     
 
       Laudację podpisało 120 osób głównie mieszkańców Osin w tym:
                       Rada sołecka Osin, KGW Osiny, Bractwo Osińskie
  W imieniu parafian kościoła Ducha Św. w Osinach ks. proboszcz
                                                                             Grzegorz Gwózdz.         
                                                      

Polub Nas na Facebooku