Wiekowa kapliczka słupowa wróciła do osińskiego parku.

Data dodania: 2018-05-21

Sięgając do pamięci odchodzącego pokolenia, które we wspomnieniach odebranych od swoich ojców dowiedzieli się, że  już w latach I Wojny Światowej w niewielkiej odległości od polnej drogi prowadzącej do dzisiejszego DPS-u i skrzyżowaniu ze ścieżką dochodzącą do dzisiejszej ul. Raciborskiej, stała kapliczka z obrazkiem Matki Boskiej Częstochowskiej.

Trudno dziś ustalić kto był inspiratorem i budowniczym kapliczki na terenie ówczesnego rozległego parku przylegającego do zamku hrabiowskiego Laryszów w Gorzycach.Jeszcze pod koniec lat 60-tych ubiegłego wieku istnieje ona w pamięci dzieci z  tamtych lat, które często przystrajały starą kapliczkę polnymi kwiatami.
 Jak wynika ze wspomnień osób żyjących, starsi mieszkańcy ul. Raciborskiej otaczali  kapliczkę szczególną opieką, często modląc się przy swojej kapliczce do Matki  Boskiej prosząc o jej wsparcie w swoich intencjach. Ze wspomnień  wydobytych z ulotnej pamięci wyłania się obraz ważności jej istnienia w codziennym przeżywaniu ciężkiej w tych trudnych latach rzeczywistości. Ufność w modlitwach do swojej opiekunki świadczy o nie przemijającej ciągłości kultu  maryjnego na terenach naszej małej ojczyzny. Trudne jest dziś ustalenie przyczyny zniknięcia starej kapliczki. Zachowane wspomnienia stały się motywacją do powrotu historycznej kapliczki na dawne tereny starego parku. Obchodzone w tym roku 100-lecie odzyskania Niepodległości naszej Ojczyzny ściśle łączy się z pamięcią o starej kapliczce przy której minione już pokolenia wznosili modły do swojej Królowej zawsze broniącej swój lud przed niosącą cierpienia niewolą. Potomkowie czcicieli Matki Boskiej z okolic ul. Raciborskiej postanowili wskrzesić i urealnić pamięć, o starej kapliczce                                                              
odbudowując ją  w miarę wiernie, widząc ją taką jaka była dla modlących się pod nią naszych wspaniałych przodków. Ze względu na zmieniającą się strukturę  odradzającego się parku, kapliczkę postawiono nieco bliżej ul. Raciborskiej, co ułatwia do niej dostęp dla dzisiejszych czcicieli Matki Boskiej.  
       Na dolnej listwie kapliczki umieszczony jest wygrawerowany tekst modlitwy wyjęty z Litanii Loretańskiej- „Królowo Różańca świętego, Módl się za nami”
                                                                                          
                                                                                                        Tekst i zdjęcia HT.
 

 

 Sięgając do pamięci odchodzącego pokolenia, które we wspomnieniach odebranych od swoich ojców dowiedzieli się, że  już w latach I Wojny Światowej w niewielkiej odległości od polnej drogi prowadzącej do dzisiejszego DPS-u i skrzyżowaniu ze ścieżką dochodzącą do dzisiejszej ul. Raciborskiej, stała kapliczka z obrazkiem Matki Boskiej Częstochowskiej. Trudno dziś ustalić kto był inspiratorem i budowniczym kapliczki na terenie ówczesnego rozległego parku przylegającego do zamku hrabiowskiego Laryszów w Gorzycach.

  Jeszcze pod koniec lat 60-tych ubiegłego wieku istnieje ona w pamięci dzieci z  tamtych lat, które często przystrajały starą kapliczkę polnymi kwiatami.

 Jak wynika ze wspomnień osób żyjących, starsi mieszkańcy ul. Raciborskiej otaczali  kapliczkę szczególną opieką, często modląc się przy swojej kapliczce do Matki  Boskiej prosząc o jej wsparcie w swoich intencjach. Ze wspomnień  wydobytych z ulotnej pamięci wyłania się obraz ważności jej istnienia w codziennym przeżywaniu ciężkiej w tych trudnych latach rzeczywistości. Ufność w modlitwach do swojej opiekunki świadczy o nie przemijającej ciągłości kultu  maryjnego na terenach naszej małej ojczyzny. Trudne jest dziś ustalenie przyczyny zniknięcia starej kapliczki. Zachowane wspomnienia stały się motywacją do powrotu historycznej kapliczki na dawne tereny starego parku. Obchodzone w tym roku 100-lecie odzyskania Niepodległości naszej Ojczyzny ściśle łączy się z pamięcią o starej kapliczce przy której minione już pokolenia wznosili modły do swojej Królowej zawsze broniącej swój lud przed niosącą cierpienia niewolą. Potomkowie czcicieli Matki Boskiej z okolic ul. Raciborskiej postanowili wskrzesić i urealnić pamięć, o starej kapliczce                                                               

odbudowując ją  w miarę wiernie, widząc ją taką jaka była dla modlących się pod nią naszych wspaniałych przodków. Ze względu na zmieniającą się strukturę  odradzającego się parku, kapliczkę postawiono nieco bliżej ul. Raciborskiej, co ułatwia do niej dostęp dla dzisiejszych czcicieli Matki Boskiej.   

       Na dolnej listwie kapliczki umieszczony jest wygrawerowany tekst modlitwy wyjęty z Litanii Loretańskiej- „Królowo Różańca świętego, Módl się za nami”

                                                                                           

                                                                                                        Tekst i zdjęcia HT.

 

  

 

Polub Nas na Facebooku