Koncerty wielkopostne chóru Melodia w 2017r.

Data dodania: 2017-04-12

Kontynuując swoją działalność, tuż  po okresie kolędowania, chór „Melodia” przystępuje do  realizacji przygotowań swoich występów na czas nadchodzącego Wielkiego Postu. Przyjęto do opracowania ambitny program „Widowiskowo Muzyczno - Poetyckie” pod wiele znaczącą nazwą „Drzewo Krzyża”.
 
                     

Całościowo jest refleksją osnutą wokół tajemnicy Wielkiego Piątku. Dyrygent pani Małgorzata Blutko wprowadziła do tego bardzo wrażliwego programu oddającego w bardzo uczuciowy i wywołujący swoim całościowym wyrazem obraz   budzący w słuchaczach ogrom wzruszeń wynikających z zawsze poruszającej nas Męki Pańskiej, ratującej nasze dusze od potępienia i nicości.  Recytacja osobistych przeżyć żywego drzewa ciętego dla realizacji ukrzyżowania Boga przez bezmyślną część ludzkości wyraża wielki protest drzewa z ukrzyżowania i jest dominującym akcentem tej refleksji. Recytacje poezji traktującej o Męce i Zmartwychwstaniu Chrystusa przeplatane pieśniami Pasyjnymi i Wielkopostnymi, a także wymowne fragmenty Dzienników „ Miłosierdzie Boże” Siostry Faustyny zamykają ogrom smutku i żalu  z powodu wielkich naszych grzechów, za które Chrystus musiał cierpieć żeby nas zbawić.
  „Melodia” swoimi występami koncertowymi poruszyła serca i spowodowała uczuciowe doznania
 wśród wiernych w kościołach Zabełkowa,(zdjęcie),  Osin, wcześniej w Kokoszycach  i Rogowach.
  Jesteśmy uradowani i dowartościowani, że swoimi koncertami mogliśmy poruszyć nieraz twarde serca ludzkie kierując ich myśli w strony nam nieznane, a przecież nieuchronne.   

 

 

Polub Nas na Facebooku