Obchody Dnia Niepodległości w parafii Osiny

Data dodania: 2016-11-14

Stało się, to już  naszą ważną tradycją, uroczyste obchodzenie listopadowego Święta Niepodległości.  Przez minione lata kontynuowane według utartego uroczystego ceremoniału, realizowanego z inicjatywy rady sołeckiej i miejscowej społeczności parafialnej.

Cieszy i zadziwia uczestnictwo w obchodach, tak dużej ilość młodzieży i dzieci, patriotycznie ukierunkowanych, przez swoje wychowawczynie ze Szkoły Podstawowej w Gorzycach: nauczycielki, pani Agnieszkę Dymek i Monikę Paloc.  Co roczne obchody tego Święta rozpoczynają się uroczystą Mszą Św. odprawianą w intencji Ojczyzny w Kościele pw. Ducha Św. w Osinach przez księdza Proboszcza Grzegorza Gwózdzia.  Wygłaszane przez ks. Proboszcza okolicznościowe kazania dla wiernych, zgromadzonych pod kilkoma pocztami sztandarowymi i Flagą Narodową trzymaną wysoko przez poczet harcerzy, zmuszają uczestników Mszy św. do głębokiej refleksji, budząc w słuchaczach swoisty nastrój patriotycznej zadumy. Tworząc też w swej wymowie czasową jedność i wspólnotę narodową pogłębiającą u nas wszystkich miłość do naszej ojczyzny.
  Po Mszy Św. uczestniczący w obchodach członkinie KGW w strojach ludowych, rodzice z małymi dziećmi, młodzież i harcerze, prowadzeni przez swoich nauczycieli, w utworzonym przez sołtysa pochodzie  udają się z kościoła na cmentarz. Na cmentarzu pod tablicą pamiątkową poświęconą ofiarom II Wojny Światowej, gromadzą się wszyscy uczestnicy w asyście honorowego pocztu harcerzy niosących naszą Flagę Narodową.  Zapalone zostają znicze czczące w wymiarze świętego ognia ofiary wojny i ich przelaną za wolność  krew.  Ks. Proboszcz wraz z uczestnikami modli się za poległych i zaginionych na wojnie. Okolicznościowe słowa tyczące historii walk niepodległościowych wygłasza wraz z wspólną modlitwą pani Monika Paloc.

W ocenie uczestników, bardzo ważnym dla nas wszystkich stały się obchody rocznicowych uroczystości niepodległościowych.  Stanowią  one ważny element społeczny, jednoczący wszystkich w wielkiej dla nas sprawie niepodległej Ojczyzny, a co najważniejsze budzący głębokie uczucia patriotyczne w naszych najmłodszych obywatelach.

 

Zobacz fotogalerię

zobacz więcej

Polub Nas na Facebooku