Wieści z sołectwa Osiny

Data dodania: 2015-09-07

Wieści z sołectwa Osiny od wiosny po Dożynki Gminne

Wieści z sołectwa Osiny od wiosny po Dożynki Gminne
„Osiny 2015”

Tak. Trochę już czasu upłynęło od ostatnich wieści z Osin. Wielkich zdarzeń godnych częstszego opisu w naszej gazecie nie było. Jak każde sołectwo w naszej Gminie realizujemy swoje zaplanowane zadania rzeczowe, o których chciałbym mieszkańców mojego sołectwa powiadomić.
Za zebrane fundusze dla działalności Spółki Wodnej został wiosną odtworzony 250 metrowy odcinek rowu głównego zlokalizowanego od linii PKP w kierunku drogi do DPS – u. Za pozostałe środki planujemy wyczyścić rów przy ul. Kolejowej. Naprawiono nawierzchnię drogi do DPS i nawierzchnię ulicy Osińskiej, powodując wreszcie jej przejezdność. W ramach reklamacji przebudowano nawierzchnię nowego chodnika przy ul. Kolejowej. Na wykupionym przez Urząd Gminy terenie wykonano szeroką ścieżkę łączącą Osiny z Bełsznicą. Powiatowy Zarząd Dróg w odpowiedzi na nasz ubiegłoroczny wniosek naprawił nawierzchnię chodnika i wystające z niego studzienki kanalizacyjne na odcinku od przystanku PKP do ul. Zamkowej. Wykonane też zostało długo oczekiwane przejście dla pieszych przy osińskim targowisku. Na przystanku PKS została wymieniona stara spękana wiata przystankowa, zaś obręb przystanku został uporządkowany.
Trwają prace przy generalnym remoncie linii kolejowej Wodzisław Chałupki. Przejazd kolejowy na ul. Raciborskiej remontowany przez 3 tygodnie jest wreszcie gotowy. Osiny podczas tego trzy tygodniowego remontu stały się niespodziewanie główną arteria komunikacyjną, której wąskim gardłem była miedza i doraznie zbudowany mostek potrzebny głównie mieszkańcom ul. Polnej jako najkrótsza droga do swojego parafialnego kościoła w Osinach. Na tym nieplanowanym objeżdzie w sznurze samochodów można było odczytać rejestracje raciborskie, opolskie nyskie itp, które zjeżdżały, lub kierowały się na autostradę A1. Swoja drogą zagadką jest, jak mieszkaniec Opola znajdował polne objazdy w Osinach? Obecnie w remoncie jest przejazd kolejowy na ul. Kolejowej, który również ma trwać „tylko 2 tygodnie” . Następny w kolejce do remontu jest przejazd na ul. gen Sikorskiego i przejazd nie strzeżony na drodze śródpolnej między Osinami i Bełsznicą. Droga polna prowadząca przez ten przejazd będzie na całej długości naprawiona.
Stacja kolejowa jest aktualnie w remoncie. Gotowy jest dziwnie wysoki peron. Zabudowane lampy oświetlenia peronu czekają na podłączenie. Otoczenie dworca wraz z obszernym placem i fatalnie zabezpieczoną podkładami kolejowymi studnią głębinową stwarzają smutne skojarzenia z kończącego nam się świata. Często zastanawiałem się dlaczego dworzec kolejowy położony na obszarze Gorzyc i od czasu jego budowy w 1882r noszący nazwę „Gros Gorzic”, a w okresie między wojennym i krótko po II powojnie - „Gorzyce Śląskie” przechrzczono w PRL na Bełsznicę.
Paradoksem jest to, że trzy lata temu 3 posesje zlokalizowane przy ul. Kolejowej w Osinach, przeniesiono mimo protestu ich mieszkańców do Czyżowic, a powodem tego była legalizacja granic między sołectwami. Stację PKP Bełsznica Śl, ani jej mieszkańców zamieszkałych w granicach Gorzyc nie przemeldowano. Widocznie nad stacją Bełsznica Śl. unosi się jeszcze duch dawnych samowładczych idei. Czy i tu nie powinny nastąpić zmiany?
Wróćmy jednak do doczesności. Szybko zbliżający się termin Dożynek Gminnych „Osiny 2015”
zmusił sołtysa i radę sołecką do nadania odpowiedniego tempa robotom związanym z organizacją dożynek w Osinach. Została połatana nawierzchnia wszystkich ulic w sołectwie. Zostało odnowionych wiele posesji i ich ogrodzeń. Wójt Gminy, na wniosek rady sołeckiej zgodził się na remont odcinka ul 7 Kwietnia od kościoła do wysokości placu postojowego przy Świetlicy.
Została odnowiona figura i kapliczka św. Krzysztofa obchodząca swoje 10 - lecie istnienia na tym placu. Wykonano dojazdy na pola postojowe taboru dożynkowego i samochodów dowożących uczestników uroczystości i korowodu dożynkowego. Wiele pracy włożono w przygotowanie placu dożynkowego, wyposażając go w dodatkowe zasilanie elektryczne o zwiększonej mocy.
Nie zabrakło rąk do pomocy. Jak zwykle osińskie KGW, Rada sołecka i członkowie Bractwa Osińskiego stanowili główna grupę osób tworzących Komitet organizacyjny Dożynek Gminnych w Osinach. Przewodniczącym Komitetu z wyboru został sołtys Henryk Tomala.
Przygotowania do dożynek wyznaczonych na dzień 30 sierpnia nabierały tempa.
Scenariusz i program Dożynek Gminnych został opracowany wspólnie z pracownikami WDK Gorzyce. Skorzystano też z porad i cennych uwag doradczych na spotkaniu przed dożynkowym z przedstawicielkami KGW, Sołtysami, Wójtem Gminy, Komendantami OSP i przedstawicielem Policji. Organizacja tego rodzaju imprezy wymaga wielu pozwoleń i jest dużym przedsięwzięciem logistycznym. Mam wielką satysfakcję, że jedno z mniejszych sołectw w naszej gminie zdaniem wielu osób wywiązało się z podjętego zadania organizacyjnego godnie i profesjonalnie.
Wielką pomocą były dla mnie doświadczenie nabyte podczas organizowania przeze mnie w 2003 roku pierwszych Dożynek Gminnych w Osinach, które w opinii gminy uchodziły za bardzo udane.
Nie będę opisywał programu i samego przebiegu tej wielkiej dla Osin imprezy Gminnej, w której według szacunków mogło uczestniczyć kilka tysięcy osób. Nasze lokalne media i internet już wcześniej przedstawił program dożynek, a po ich zakończeniu ukazało się w internecie i lokalnej prasie wiele wiadomości i zdjęć z przebiegu tej tradycyjnej uroczystości - „Święta plonów”. Wyproszona przez nas cudna słoneczna pogoda sprawiła, że tłumy osób ruszyły do Osin z wielu zakątków naszego regionu. Szczególnie cenimy sobie obecność na „Naszych Dożynkach” przedstawicieli naszego parlamentu, najwyższych władz Powiatu i Starostwa, władz sąsiednich Gmin, a także zaprzjaznionych z naszą Gminą przedstawicieli lokalnych władz z Republiki Czech . W imieniu mieszkańców sołectwa Osiny pragnę wszystkim uczestnikom serdecznie podziękować za czynny udział w okolicznościowej Mszy Św. i korowodzie dożynkowym, a potem w zabawie na placu dożynkowym.
Szczególne podziękowania kieruję do sponsorów z terenu nie tylko naszej gminy, bez którego to wsparcia finansowego trudno by było tak wielką imprezę sfinalizować. Ilość osób pragnących nam pomóc w trudnych dla niektórych czasach była dla nas przyjemnym zaskoczeniem.
Głównym sponsorem dożynek był nasz Wójt Daniel – Dziękujemy!
Proboszczowi z parafii osińskiej pw Ducha Św. ks. Grzegorzowi i ks. dr Ojcu Damian, dziękujemy za odprawienie uroczystej Mszy Św. w intencji rolników i za piękne okolicznościowe kazanie.
Nie zaskoczyła mnie pomoc koleżanek i kolegów sołtysów, jak również bezinteresowna pomoc Wiejskich Domów Kultury naszej gminy. Osobne podziękowania dla pracowników WDK Gorzyce za merytoryczna pomoc organizacyjną i formalną. Wielkie podziękowania dla członkiń KGW Osiny i ich koleżanek mieszkanek z Osin, za wielki kilku dniowy wkład pracy przy kołaczu, poczęstunkach, loterii fantowej i innych wielu pracach do których potrzebne są kobiece ręce.
Nie mogę zapomnieć o podziękowaniach dla naszych gminnych artystów zrzeszonych w chórach i zespołach muzycznych oraz wokalnych, Chórowi Melodia z Osin, Zespołowi Gorzyczanie,
Zespołowi Olzanki, Wokaliście Stanisławowi Pająk z Olzy, Zespołowi Bluszcz, Młodzieżowemu Zespołowi Muzycznemu AKORD, Raperowi KOKOS. Tak wielu było naszych gminnych artystów na estradzie, że boję się kogoś pominąć, gdyż wszyscy zasługują za swój artyzm na uznanie. Uznanie tym większe, że jak zwykle dobrowolnie zrezygnowali z należnych im słusznie apanaży.
Podziękowań jest wiele, bo wielka to była impreza. Dziękuję kolegom z rady sołeckiej i wielu mieszkańcom naszego sołectwa, którzy nieraz całymi rodzinami pracowali na placu dożynkowym zwożąc i ustawiając stoły biwakowe, kosze na śmieci, przygotowując miejsca postojowe dla samochodów i oznaczając do nich dojazdy. Porządkowano teren sołectwa również na własności PKP, nie mogąc się doprosić by wykonali to zarządzający remontem linii kolejowej. Skoszono wiosenną suchą trawę na skarpach kolejowych, a sprzęt gminny wykonał dojazd do parkingu przez teren kolejowy utwardzając go tłuczniem. Z poszczególnych sołectw zwieziono 173 komplety stołowe dające miejsca siedzące dla ponad 1700 osób, jest to wprost nie do wiary, że spoglądając z estrady na plac dożynkowy podczas ceremonii otwarcia Dożynek widziałem, wiele osób dla których jeszcze zabrakło miejsca siedzącego. Na ręce Komendantów OSP i Policji składam specjalne podziękowania za pełnioną podczas trwania dożynek służbę porządkową.
Kończąc swoje sprawozdanie z Osin jeszcze raz serdecznie wszystkich czytelników naszej gazety pozdrawiam, życząc im takiej pomyślności i życzliwości z jaką mieszkańcy Osin spotkali się na swoich Dożynkach, ślemy też do Was nasze hasło dożynkowe „Chlebem i otwartym sercem witamy Was w Osinach”.
 

Sołtys Henryk Tomala

 

 

 

 

Polub Nas na Facebooku