Zatwierdzenie funduszu sołeckiego na 2015r. przez zebranie wiejskie.

Data dodania: 2015-02-21

Zatwierdzenie funduszu sołeckiego na 2015r. przez zebranie wiejskie.

Wójt Gminy Gorzyce pan Daniel Jakubczyk

44 350 Gorzyce ul Kościelna 15..

Na podstawie Art. 7, ust. 1, Ustawy z dnia 21 luty 2014r. „O Funduszu sołeckim (Dz. U. Dnia 12 marca 2014 roku, poz. 301”) , oraz Uchwały Zebrania wiejskiego mieszkańców sołectwa Osiny z dnia 17 września 2014 roku skierowanej do Wójta gminy Gorzyce w sprawie realizacji przedsięwzięć ze środków Funduszu Sołeckiego w 2015 roku,

oraz po dokonanych zmianach na Zebraniu Wiejskim w dniu 10. lutego 2015 na podstawie art.5 ust. 1,-2,-3, Ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku (Dz. U. z dnia 12. 02. 2014r.), zwracamy się do Wójta gminy Gorzyce

o ujęcie w budżecie Gminy Gorzyce w 2015 roku następujących przedsięwzięć finansowanych z przyznanej nam kwoty 19. 700,27 zł. Funduszu sołeckiego, którą planujemy przeznaczyć na następujące zadania rzeczowe:

1. - 2 700,00 zł. - na zakup wspólny z sołectwem Bełsznica nowej wiaty przystankowej, zlokalizowanej przy stacji PKP Bełsznica, (Koszt wiaty to kwota 5400zł).
2. - 300,00 zł – na dofinansowanie zakupu stróżówki dla dla pracownika obsługującego przejście dla pieszych na ul. Raciborskiej, przy SP w Gorzycach.
3. - 7000,00 zł – na wykonanie projektu i wykonanie oświetlenia placu zabaw w Osinach
4. - 500,00 zł. - na utrzymanie strony internetowej sołectwa Osiny.
5. - 300,00 zł – dla KGW Osiny na wystrój korowodu dożynkowego.
6. - 2700,00 zł. - dofinansowanie Dożynek Gminnych „OSINY 2015r”.
7. - 6200,27 zł. - utrzymanie ładu i porządku w sołectwie Osiny.

Zebranie Wiejskie w Osinach z dnia 10. 02. 2015r.

Przewodniczący zebrania : Henryk Tomala

Protokolant: Janina Dłucik


Załącznik nr 2 do Uchwały.


Zebranie Wiejskie w Osinach w dniu 10 luty 2015 roku.Uzasadnienie wniosku i oszacowanie kosztów poszczególnych zadań

realizowanych z funduszu sołeckiego sołectwa Osiny.

 

1. Wspólny zakup wiaty przystankowej razem z sołectwem Bełsznica za kwotę 5400 zł, po 2700,00 zł na każde sołectwo, co jest sprawiedliwym rozwiązaniem ponieważ przystanek jest zlokalizowany dokładnie w granicy naszych sołectw tj. przy stacji PKP Bełsznica Śl.

W związku z generalnym remontem linii kolejowej Wodzisław Śl.- Chałupki, Dyrekcja PZD w Wodzisławiu pragnąc poprawić na tą okoliczność wizerunek swojej własności na skrzyżowaniu linii PKP, z ul. Raciborską postanowiła wykonać wydłużenie chodnika dla pieszych, a plac przed dworcem kolejowym Bełsznica wyremontować w części swojej własności. Na wysokości nowego przystanku PKS, planowane jest wykonanie długo monitowanego w PZD przez mieszkańców obydwu sołectw, przejścia dla pieszych. Stara betonowa i dziurawy wiata przystankowa zostanie zlikwidowana.


2 .Dofinansowanie kwotą 300,00zł. dyżurki dla pracownika obsługi przejścia przez pasy na jezdni z dziećmi z SP Gorzyce. Kwota ta jest ustosunkowaniem się do prośby dyrektora tej placówki skierowanej do Rad sołeckich Gorzyc ,Kol. Fryderyk i Osin. Celowość postawienia takiego zadaszenia jest naszym zdaniem zasadna. Brak środków na ten mniej ważny w stosunku do innych pilniejszych potrzeb cel, zmuszał dyrekcję SP do odkładania na następne lata tej drobnej inwestycji. Dlatego chcemy pomóc mając na uwadze to, że nasze dzieci z Osin również uczęszczają do tych placówek oświatowych w Gorzycach.Pozostałe przedsięwzięcia uchwalone na zebraniu wiejskim w dniu 17 września 2014 roku pozostają bez zmian zatwierdzone na Zebraniu Wiejskim w dniu 10. lutego 2015 roku.


3. 7000,00zł. Oświetlenie placu zabaw wyposażonego w nowe, drogie urządzenia jest pilne i konieczne. Plac zabaw zlokalizowany w zadrzewionej i zacienionej części parku jest miejscem, gdzie już od zmierzchu spotykają się grupki młodzieży traktując to miejsce, jako swego rodzaju poligon służący do wykazania się swoją siła i pomysłowością w małpich zabawach na sprzęcie dla dzieci. Dochodzi w tych sprzyjających ciemnościach również do bójek, gdzie już kilkakrotnie interweniowała policja. Z tego samego powodu wszystkie place zabaw w naszej gminie są

oświetlone, a nawet w większości sołectw ogrodzone i na noc zamykane na klucz.

4. 500,00 zł. Na utrzymanie strony internetowej sołectwa Osiny.

    W dobie wszechobecnego internetu, zainteresowanie tym co

    dzieje się w sołectwach i w naszej gminie jest duże, szczególnie

    wśród młodych osób, a także tych osób, które czasowo pracują za

granicami naszego kraju. Ważna jest dla nich każda wiadomość o

tym co dzieje się w jego rodzinnych stronach, dlatego na stronę

internetową przeznaczamy kwotę 500,00 zł

 

5. 300,00 zł na Organizację korowodu dożynkowego sołectwa Osiny.

Zgodnie z wieloletnią tradycją naszej Gminy, obchody „Dożynek

Gminnych” w naszej społeczności są ważnym elementem życia

społeczno kulturalnego budzącego stałe zainteresowanie tą

tradycyjną formą wspólnego uczestnictwa na tego rodzaju

imprezach ludowych”.

 

    6. 2700,00 zł. Na dofinansowanie organizacji „Dożynek Gminnych”–

    Zgodnie z przyjętym harmonogramem imprez ludowych

organizowanych w naszej gminie, gospodarzami „Gminnych

Dożynek Osiny 2015” będzie nasze sołectwo, które na cele

organizacyjne dożynek przeznacza tą zminimalizowaną

kwotę 2700,00 zł.

7. – Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie jest naszym statutowym

obowiązkiem, na który to cel wyliczyliśmy kwotę 6200,27 zł.

 

Zmiany planu finansowego funduszu sołeckiego zatwierdzono na

Zebraniu wiejskim przez jawne głosowanie tego Wniosku w Osinach dnia 10. 02. 2015r.

Polub Nas na Facebooku