Spotkanie kandydatów do zespołu GORZYCZANIE

Data dodania: 2014-04-01

 Nowopowstały Gminny Zespół Folklorystyczny "Gorzyczanie" - wielopokoleniowa grupa, popularyzująca tradycje świewnicze i kulturę śląską. Gorzyczanie spotykać się będą cztery razy w miesiącu (od kwietnia do czerwca) w WDK Gorzyce oraz Świetlicy Wiejskej w Osinach.

 Opiekę merytoryczną nad zespołem pełnić będzie P. Urszula Wachtarczyk - instruktor muzyczny WDK Gorzyce, opiekuj kilku zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych, konsultacji udzieli Marian Chrobok - śpiewak i tanczerz, emerytowany członek Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk".

Polub Nas na Facebooku