Osiny - realizacja zadań w 2013 roku

Data dodania: 2013-10-10

 Przedstawiamy realizację zadań w 2013 roku w Naszej miejscowości. Zapraszamy do zapoznania się z treścią.

Najważniejszą i również najdroższą inwestycją zrealizowaną w br. w Osinach, to budowa kanalizacji sanitarnej w lewostronnej części sołectwa. Na ukończeniu są wykonywane podłączenia poszczególnych posesji do czynnego już kolektora sanitarnego odprowadzającego ścieki do oczyszczalni gminnej w Bełsznicy. Zawierane są też umowy dotyczące sposobu rozliczania się właścicieli z oczyszczalnią, gdzie właściciele mają wybór na rozliczanie się w sposób ryczałtowy, lub płatność za kubik odebranych ścieków. Całość inwestycji to koszt 4.175 mln zł.

Zobacz fotogalerię

  • Stacja przepompowa
  • Stacja przepompowa
zobacz więcej

Do końca br. zostaną zakończone roboty związane z przywróceniem całości infrastruktury drogowej, a także terenów prywatnych posesji do stanu  istniejącego przed rozpoczęciem tej inwestycji. Czas jak to zwykle bywa będzie niezawodnym sprawdzianem wykonanych napraw, a także sprawności wykonanej sieci kanalizacji sanitarnej  nb – pierwszej w miejscowości Gorzyce.

Drugą ważną inwestycją realizowaną w naszym sołectwie jest rozpoczęty w br. generalny remont ul. Kolejowej według wcześniejszego projektu. Roboty zostały rozpoczęte budową niezbędnego chodnika dla pieszych, na odcinku od ul. Raciborskiej do cmentarza. Na tym odcinku został również skanalizowany rów przy drożny, wykonany cząstkowy drenaż odwadniający teren przy chodniku i została zabudowana kolejna studzienka ściekowa kanalizacji deszczowej. Przebudowano przy okazji zjazd na teren parkingu przed cmentarzem. Wnioskowano, o wykonanie wycinki trzech drzew lipy zawężających wjazd w ulicę Kolejową z ul. Raciborskiej.

Motywując ten wniosek w zamian za w/w lipy została posadzona piękna aleja lipowa wzdłuż nowego chodnika, w ilości 45szt. kilkuletnich drzewek. Na złożony wniosek  dostałem odpowiedz z działu ochrony środowiska, że zawężające ulicę drzewa lipy zostaną zlikwidowane podczas dalszej kontynuacji jej remontu. W dalszym ciągu oczekujemy na wykonanie oświetlenia tego odcinka ulicy.

Zobacz fotogalerię

zobacz więcej

Jak co roku została wykonana pozimowa naprawa dróg w naszym sołectwie. Już krótko po tych naprawach na ul. Kolejowej i 7 Kwietnia powstały nowe wyrwy w jezdni potwierdzający niezaprzeczalny fakt konieczności wykonania generalnego remontu tych ulic. Na uwagę zasługuje tutaj fakt nie wykonania wszystkich napraw, czego przyczyną była potrzeba zużycia większej ilości drogiego asfaltu, co przy zaplanowanym już generalnym remoncie nawierzchni tych ulic było by niewybaczalną niegospodarnością.  

Za zebrane składki na rzecz Spółki Wodnej  ( 1750zł), został wyczyszczone rowy i drenarskie sięgacze pomiędzy ul. Kolejową i 7 Kwietnia, (od pp Stuchlik, do pp Dąbek), o długości ~ 400mb, oraz odtworzono rów na Grzybówkach, (przy użytku rolnym pp Topisz). Zlikwidowano meandry rowu przy posesji pp Mandrysz na długości 45m, a jego wyprostowane koryto wzmocniono elementami betonowymi, wydłużono rury drenażu wchodzące do nowego rowu.  Zaawansowane są roboty przy wykonaniu placu tanecznego przed świetlicą w Osinach, w których kosztach uczestniczy Rada sołecka. Za kwotę 10.000zł. Rada sołecka zakupiła nagłośnienie do naszej świetlicy i uczestniczyła w kosztach budowy chodnika, czyszczenia rowów oraz utrzymania ładu i porządku w osińskim sołectwie.

Zapraszamy do zapoznania się z fotogalerią.

Polub Nas na Facebooku