Realizacja zabudowy nowego urządzenia pn. „Zjazd linowy” na Placu Zabaw w Osinach.

Data dodania: 2022-05-25

Jeszcze w połowie lutego udało mi się pozyskać 6 aut ziemi odzyskanej przez Wodociągi Wodzisławskie z wykopów budowy kanalizacji sanitarnej w gorzyckim DPS-ie.

W porozumieniu z działem komunalnym Urzędu Gminy zostały wykonane dwu dniowe prace związane z niwelacją terenu poszerzającą plac przy boisku do siatkówki, oraz zniwelowano bezpieczną strefę wytyczoną geodezyjnie pod zabudowę zamówionego jeszcze w styczniu w/w urządzenia w firmie AWIS z Lublina, która zobowiązała się zabudować to urządzenie w terminie do 1 czerwca, czyli na Dzień Dziecka. Na splantowany teren obydwu placów zakupiono i położono  odpowiedniej jakości ziemię pod zasiew trawy parkowej. Lokalna firma budowlana wykonała podbudowę pod tor zjazdowy. Położyła drenaż odwadniający zaś wykonane koryto toru zjazdowego zasypano piaskiem. Po ukończeniu czynności związanych z procedurą odbioru tej budowy nastąpi oficjalny oddanie w użytkowanie tego długo oczekiwanego przez dzieci i ich rodziców bardzo popularnego urządzenia.
  Całość inwestycji sfinansowano w kwocie 15 000 zł z Funduszu sołeckiego przyznanego sołectwu  Osiny przez Wójta Gminy Gorzyce.   
  Rada sołecka czeka na ukończenie projektu drugiej inwestycji ujętej w planie finansowym FS, czyli zabudowanie 2 latarni parkowych oświetlających stanowiska urządzeń do gimnastyki plenerowej i 1 latarnię doświetlającą boisko siatkówki i trasę zjazdu linowego. Po ukończeniu tych inwestycji nasz plac zabaw dorówna wcześniej
wykonanym inwestycją na innych podobnych placach w naszej gminie.
  Jest tylko jedna prośba Wójta, z którą się całkowicie zgadzam. Musimy wszyscy pilnować prawidłowej eksploatacji tych drogich urządzeń i pilnować swoje pociechy, żeby wykorzystywali wszystkie zabudowane urządzenia zgodnie z ich przeznaczeniem. Od siebie mam prośbę, o korzystanie z zabudowanych na placu zabaw 5 koszy na śmieci i wzajemnie pilnowanie utrzymania wymaganego przepisami porządku.  

                                                                               Sołtys Osin H. Tomala

Zjazd liniowy w parku w Osinach.

Polub Nas na Facebooku