Przebudowa oświetlenia ulicznego na ul. Raciborskiej w Osinach.

Data dodania: 2021-12-15

Dotyczy przebudowy oświetlenia ulicznego na ul. Raciborskiej w Osinach. Uchwalono na Zebraniu Wiejskim w sołectwie Osiny w dniu 15 września 2020r.

Rada sołecka Osiny.                                                             15. wrzesień 2020 roku.
                                                                                                   15. grudzień 2021 rok  

                                           WÓJT GMINY GORZYCE
                                                 Pan Daniel Jakubczyk

        Dotyczy przebudowy oświetlenia ulicznego na ul. Raciborskiej w Osinach.
        Uchwalono na Zebraniu Wiejskim w sołectwie Osiny w dniu 15 września 2020r.

   Rada sołecka Sołectwa Osiny zwraca się do Urzędu Gminy Gorzyce w sprawie poprawienia funkcjonalności oświetlenia na skrzyżowaniu ulicy Raciborskiej             
 z ul. Kolejową w Osinach. Słup „aowy”, zabudowany celowo do zawieszenia jednej lampy oświetlenia ulicznego jest usytuowany niepotrzebnie po przeciwnej stronie skrzyżowania z w/w ulicami. Lampa ta jako ostatnia jest zasilana od strony sklepów GS -u. Proponujemy obecnie mocno przechylony ostatni słup tej linii, przebudować na wlot ul. Kolejowej i zasilić go z bliższego słupa od prawostronnego zasilania z kierunku Gorzyc. W/w skrzyżowanie oświetlić po przebudowie słupa dwoma blizniaczymi lampami skierowanymi : jedną do oświetlenia jezdni ul. Raciborskiej, drugą do poprawienia oświetlenia wjazdu w ul. Kolejową.                                                                                                       
  Argumentując dalej – przebudowana instalacja oświetlenia skrzyżowania  w/w ulic ułatwiła by kontynuację oświetlenia ~ 200 metrowego ciemnego odcinka ul. Kolejowej, gdzie w chwili obecnej brakuje sieci i trzech lamp ulicznych na drodze prowadzącej do osińskiego cmentarza.                                                                                                                                                             
                                                                                        Rada sołecka sołectwa Osiny.      

 

Polub Nas na Facebooku