Przebudowa ul. 7 Kwietnia

Data dodania: 2021-12-20

Dotyczy uzyskania prawa własności przez Gminę Gorzyce dla 120 m odcinka ul. 7 Kwietnia będącego prywatną własnością właścicieli działek rolnych i posesji przyległych do w/w ulicy i jej 50 m odnogi.Rada Sołecka                                                                                  Osiny 20. 12. 2o21r.
Sołectwa Osiny.                              Wójt Gminy Gorzyce pan Daniel Jakubczyk.

      Dotyczy uzyskania prawa własności przez Gminę Gorzyce dla 120 m odcinka           
      ul. 7 Kwietnia będącego prywatną własnością właścicieli działek rolnych i posesji  
      przyległych do w/w ulicy i jej 50 m odnogi.

 Sołtys wraz z Radą sołecką od wielu lat czynią starania, o nieodpłatne przekazanie
 niewielkiej części swoich działek zajętych od niepamiętnych czasów pod drogę pozwalającą na dojazd do swoich użytków rolnych położonych przy końcowym odcinku ul. 7 Kwietnia, a od kilkudziesięciu lat na dojazd do ośmiu posesji zamieszkałych przez 12 rodzin.                                                                                                      
   W latach siedemdziesiątych odcinek tej ulicy został słabo utwardzony i pokryty cienką warstwą asfaltu. W ostatnich latach została naprawiona jezdnia ulicy 7 Kwietnia w części własności gminnej.  Pozostałe 150 m  koniecznego remontu ulicy jest zablokowane z powodu braku zgody jednego z kilkunastu właścicieli posesji, na przekazanie lub wykupienie przez Gminę Gorzyce niewielkiej części jego działki pod jezdnię ulicy przy której jest właścicielem domu.                                           
  Aspołeczna postawa jednego właściciela blokuje kontynuację ukończenia pilnego remontu ostatniego odcinka tej ulicy. Obecnie stan jezdni tej drogi stanowi zagrożenie dla ruchu pojazdów i pieszych, oraz utrudnia ewentualny dojazd karetki pogotowia i innych służb ratowniczych.
  Po rozmowach z interweniującymi w swej sprawie mieszkańcami tej ulicy oraz właścicielami działek rolnych, Rada sołecka zwraca się do Wójta Gminy Gorzyce pana Daniela Jakubczyk o pilne wdrożenie tzw. „Spec Ustawy” pozwalającej na przejęcie przez Gminę części kilkunastu działek pod istniejącą drogę wymagającą
obecnie pilnego generalnego remontu.


                                                  W imieniu mieszkańców sołectwa i Rady sołeckiej: Henryk Tomala

Polub Nas na Facebooku