Świętowanie Dnia Kobiet w Osinach.

Data dodania: 2021-03-08

To już po raz 22 osińskie Koło Gospodyń Wiejskich organizuje świętowanie tego szczególnego obchodzonego na całym świecie „Dnia Kobiet.”

Ten i poprzedni rok to dla mieszkańców Osin lata szczególne, nie tyko ze względu na szybko rozprzestrzeniającą się w całym świecie pandemię KOWID 19, która w swej tragedii powoduje milionowe śmiertelne zachorowania i zgony. Drastycznie ogranicza działalność wszystkich instytucji państwa, ale dodatkowo rok ten niesie nam traumę społeczną wynikającą z faktu niepotrzebnie utraconej przez nas Świetlicy Wiejskiej. Zarząd KGW pragnąc zachować ciągłość tradycji w swojej działalności stosując się do wszystkich ustalonych na ten czas przepisów i ograniczeń postanowił w ograniczonym osobowo składzie spotkać się by chociaż formalnie spełnić ciągłość w realizacji tej wieloletniej  radosnej tradycji, wcześniej tak uroczyście obchodzonej w naszym sołectwie za przykładem całego cywilizowanego świata.  KGW Osiny utworzone w 1999roku, z inicjatywy pierwszej Rady sołeckiej Osin, przez 13 lat miało swoją  siedzibę w budynku katechetycznym Parafii Ducha Św. w Osinach.  Po 7 latach swojej działalności wraz z innymi stowarzyszeniami w swojej nowej Świetlicy Wiejskiej powstałej z inicjatywy i pracy całej społeczności sołeckiej. Wybudowanej i finansowanej z celowych Funduszy Unijnych, by między innymi ( curiosum), na wniosek Dyrektora GCK, Świetlica została wydzierżawiona na odpłatny prywatny żłobek. Z powstałej konieczności zmuszeni jesteśmy ponownie prosić Proboszcza Parafii Osiny by swoje spotkanie robić u siebie – w Osinach, a nie z łaski np. w Gorzycach, czy Uchylsku, dokąd zostało wywiezione całe  wyposażenie Świetlicy, które również składało się z naczyń kuchennych na których zakup składali się członkowie organizacji społecznych działających od końca XX wieku w Osinach. KGW, Bractwo , Chór „Melodia” i OTS Osiny, blisko od roku oczekują na rozpoczęcie remontu 2 niezależnych piwnic,  jako erzac mających zastąpić nam Świetlicę, w których to piwnicach trzeba wybić pod sufitem okienka i wyburzyć kilka ścianek tworzących obecnie szatnię i sanitariaty dla działalności sportowej. Swoje XXII, 1 godzinne świętowanie na prośbę KGW  skierowaną do ks. Proboszcza Grzegorza Gwózdza, odbyło się tak jak przed laty w salce katechetycznej, obecnie głównie przystosowanej swoim wyposażeniem na potrzeby realizacji nauki religii dla dzieci przed - komunijnych i realizacji spotkań grup charytatywnych działających przy Parafii Ducha Św. w Osinach.
    To raczej smutne świętowanie z racji powstałych dla Osin okoliczności nieco wzruszył fakt tradycyjnego wręczenia kwiatów uczestniczkom spotkania przez delegację Rady sołeckiej Osin, która składając wiele serdecznych okolicznościowych życzeń wlała w serca zasmuconych pań nadzieję, że te 5 lat dzierżawy Świetlicy na prywatny Żłobek szybko miną, a to co chwilowo utraciliśmy tylko wzmocni naszą
 sołecką solidarność.                                                                                                                
                 Za Komitet Społeczny działający na rzecz odzyskania całej Świetlicy dla     
                          Sołectwa Osiny Przewodniczący Komitetu Andrzej Ciuraj.
                                

Dołączam zdjęcia
 

Polub Nas na Facebooku