Dodatkowe oświetlenie uliczne przy ul. Kolejowej

Data dodania: 2021-01-31

Pismo do Wójta Gminy Gorzyce dotyczą zabudowy dodatkowej lampy oświetlenia ulicznego ul. Kolejowej przy placu kościelnym w Osinach.
Znając z praktyki opieszałość TAURON - u w wykonywaniu powierzonych jej zleceń, Rada sołecka Osin postanowiła ponowić prośbę do Wójta Gminy Gorzyce, o przyspieszenie zabudowy dodatkowej lampy bardzo potrzebnej w rejonie kościoła podczas długich jesienno zimowych dni wzmacniającą słabo oświetlone skrzyżowanie od strony ul. Kolejowej. Rada sołecka zobowiązuje się pokryć koszt przebudowy lampy zabranej z placu zabaw w Osinach i zabudowanie jej na słupie energetycznym naprzeciw placu postojowego przed kościołem.
Do wiadomości parafian Kościoła
pw. Ducha Św. w Osinach
SOŁTYS
Sołectwa Osiny
Henryk Tomala

 


 

 

 

W imieniu mieszkańców sołectwa Osiny Rada sołecka Osin zwraca się do Wójta Gminy Gorzyce z prośbą, o zabudowę dodatkowej lampy oświetlenia ulicznego na słupie sieci energetycznej zlokalizowanym przed nowo zbudowanym placem kościelnym przy ul. Kolejowej w Osinach. Rada sołecka proponuje zdemontować odłączoną od sieci zasilającej lampę energooszczędną oświetlającą  wjazd na plac zabaw w Osinach i zamontować ją na słupie naprzeciw placu kościelnego.
  Zabudowa lampy zdecydowanie poprawiła by bezpieczną widoczność dla ludzi i pojazdów poruszających się w obrębie skrzyżowania przy osińskim kościele.

Z wyrazami poważania
Rada sołecka sołectwa Osiny.

Polub Nas na Facebooku