Ukończenie II etapu przebudowy ul. Raciborskiej w Osinach.

Data dodania: 2020-12-20

Osiny 26 październik 2020 roku.         Przetarg na przebudowę drugiego etapu przebudowy ul. Raciborskiej w  odcinku od ul. Kolejowej, do przejazdu PKP,  z wykonaniem wydłużonego o 26 metrów wjazdu do ul. Kolejowej, wygrała firma „Mar-Bud” pana Mariusza Ogrodowskiego. 

Prace związane z wykonaniem kanalizacji odwodnienia jezdni rozpoczęto jeszcze w styczniu br. Wiele kontrowersji wzbudziła decyzja o wymaganej płatności za podłączenie odwodnienia drenarskiego z poszczególnych posesji uzależniona od odległości przyłącza do najbliższej studzienki kanalizacyjnej. Niejednokrotnie przekraczało to kwotę 1000 zł. Stara kanalizacja odprowadzająca wodę z drenaży polowych posiadała studzienki rewizyjne przed prawie każdą posesją, lub użytkiem rolnym. Projekt wykonany dla nowej kanalizacji został przewidziany głównie do odwodnienia jezdni, a za podłączenie drenaży do nieraz odległych o kilkanaście metrów studzienek wykonawca pobierał opłatę minimalną 300 zł. i dodatkową opłatę  100zł. za każdy mb. przyłącza do studzienki. Z upływem czasu właściciele posesji pogodzili się z wykonawcą co do wymaganych opłat, szkoda, że zarządca drogi powiatowej przystępując do projektu nie powiadomił mieszkańców, o nowych lokalizacjach studzienek i warunkach płatności za wykonane usługi, które mogły być tańsze o cenę własnoręcznie przygotowanych wcześniej nowych wydłużonych odwodnień,  lub za zgodą Wójta Gminy Gorzyce, w ogóle  odpłatną z budżetu gminy. Do czasu ogłoszenia obostrzeń przepisów związanych z rosnącym zagrożeniem pandemii KOWID – 19 uczestniczyłem w każdy poniedziałek w naradach roboczych reklamując zauważone nieprawidłowości. Po odwołaniu narad roboczych, moje interwencje były czasami spóznione. Przykładem tego był szeroki na 5 m wjazd do ul. Kolejowej, gdzie jego końcowa część została zawężona krawężnikami do szerokości 3,5 m. Na interwencję sołtysa sprawę u wykonawcy wyjaśnił przybyły na miejsce projektant przebudowy ul. Kolejowej i na prośbę pracownika Urz. Gminy rozebrano połowę położonego lewą stroną ulicy krawężnika.  Powstałe z tej przyczyny załamanie linii wjazdu mimo moich interwencji nie wyprostowano, co widać na dołączonych zdjęciach. Nie zostałem powiadomiony o dacie odbioru przebudowanej ul. Raciborskiej wraz z jej wjazdami do ulic gminnych.  Prawie wszystkie usterki i zgłoszone prze zemnie uwagi zostały wykonane i mogę stwierdzić, że całość wykonanej pracy została zrealizowana zgodnie z projektem.
 Szkoda, że uczestnicząc prawie codziennie w postępujących robotach, do których wniosłem wiele uwag, na oficjalny odbiór nowoczesnej i pięknej ulicy posiadającej szeroki chodnik dla pieszych i ścieżkę rowerową nie zostałem zaproszony. 
 Może chodziło właśnie o tą fatalną krzywiznę wjazdu do ul. Kolejowej ?
Dzisiaj kiedy mamy naprawdę piękną i nowoczesną ulicę, której mogą nam zazdrościć największe aglomeracje mamy inne zmartwienie. Ogromnie nasiliło się natężenie ruchu pojazdów ciężarowych, które nagminne przekraczają dozwolone  prędkości. Niesie to ze sobą duże zagrożenia wypadkowe na tej drodze do szkoły. 
  Apelujemy o częstsze kontrole „drogówki”.
                                                                                                     Sołtys H. Tomala 


    

 
       
      

Polub Nas na Facebooku