Skarga na działalność Wójta Gminy Gorzyce pana Daniela Jakubczyka.

Data dodania: 2020-08-26

Rada Sołecka Sołectwa Osiny                               

Osiny 20 sierpień 2020r.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rada Sołecka Sołectwa Osiny                                 Osiny 20 sierpień 2020r.
 
                 
                  Pan Piotr Wawrzyczny Przewodniczący Rady Gminy Gorzyce. 
 
                             Skarga na działalność Wójta Gminy Gorzyce pana
                                                Daniela Jakubczyka.
 
Rada Sołecka Sołectwa Osiny wraz z 233 mieszkańcami pisemnie protestują przeciw
przebudowie Świetlicy Wiejskiej w Osinach na cele utworzenia w niej prywatnego żłobka. Przeważająca większość mieszkańców Sołectwa Osiny potępia działania Wójta Gminy Gorzyce Pana Daniela Jakubczyk, który nie licząc się z potrzebami społecznej działalności mieszkańców Osin uparcie dąży do oddania parteru Świetlicy w 5 letnią dzierżawę  przedsiębiorcy chcącemu robić interesy w Świetlicy Wiejskiej wybudowanej z darowanych środków unijnych, na potrzeby działalności społeczno – kulturalnej i sportowej Sołectwa Osiny.  Nienaruszalne  prawo zwyczajowe darczyńcy nigdy nie łamane, w chwili obecnej jest zagrożone. Środki unijne uzyskane przez ówczesny Urząd Gminy Gorzyce na cel budowy Świetlicy wiejskiej w Osinach były uwarunkowane pomocą społeczną mieszkańców Sołectwa w pracach porządkujących plac budowy i tworzące zaplecze sportowe i gospodarcze przy budowanej Świetlicy. Został zbudowany parking, pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej, boisko do siatkówki, (obecny krąg taneczny). Całe boiska zostały ogrodzone siatką, nad którą zabudowano piłkochwyty. Wiele zadań jest zrealizowanych z Funduszu sołeckiego  za kwotę około 50,000 zł.    Darczyńca obdarowujący prężnie działającą wspólnotą sołecką nie przewidział, że Ktoś może wyciągnąć ręce po nie swoją własność. Ogrom wykonanych prac społecznych jest obecnie trudny do wyceny w pieniądzach. Została tylko satysfakcja wspólnej pracy dla własnego dobra. 
    My mieszkańcy Sołectwa Osiny zwracamy się do Państwa Radnych Gminy Gorzyce, o zaniechanie działań przekształcających Świetlicę Wiejską w Osinach w prywatny żłobek. Jest takie powiedzenie...co cię nie zabije to cię wzmocni.  Dzisiaj mądrzejsi, o to czym była by dla nas utrata Świetlicy musimy kontynuować z jeszcze większą aktywnością, te działania, które w wielu oczach budziły wcześniej podziw.
  Dzisiaj gdy zagrożona jest działalność KGW Osiny. Gdy niepewny  jest los naszego chóru „Melodia”, który w marcu 2021 roku ma obchodzić swoje 20 – lecie. Gdy przestanie istnieć pełnowymiarowe boisko piłkarskie, na którym wielokrotnie grywaliśmy z innymi „dzikimi drużynami” z Odry, Bluszczowa, Uchylska, Kol. Fryderyk. Gdzie odbyło się wiele Turniejów piłkarskich i festynów i dwukrotnie Dożynki Gminne. Gdzie w Świetlicy na 3 stoły został co rocznie rozgrywany, obecnie XIII Turniej Tenisa stołowego, XII Turniej Skata.  Czy zejście z całą naszą działalnością do jednej małej piwniczki bez okien, bez tak potrzebnej kuchni, to wszystko co nam pozostało ? Tak. Budzimy się z ręką w nocniku i tylko w  Radnych pokładamy nadzieję, że znowu staniemy się tymi Osinami sprzed wiosennej pandemii. Ważnym też dzisiaj powinno być stwierdzenie, żeby podobne zagrożenie już nigdy nie dotknęło żadnego z naszych sołectw.
                                                                                                                                               
   Państwo Radni z wielką pokorą czekać będziemy na Waszą decyzję licząc na szczęśliwe dla nas zakończenie sprawy zachowania działalności Świetlicy Wiejskiej w Osinach.
W imieniu mieszkańców Sołectwa Osiny prosi Sołtys i Rada Sołecka oraz               
Ks. proboszcz Grzegorz Gwózdz z Parafii Ducha Św w Osinach w imieniu swoich parafian. 
                                                                      
                                                          Szczęść Boże.
 
                                          W imieniu Mieszkańców Sołectwa Osiny                                                                  
                                                Rada Sołecka Sołectwa Osiny
 
 
Do wiadomości :
 
        1. Starosta Powiatu Wodzisław Śl. pan Leszek Bizoń.
        2. Przewodniczący Rady Gminy Gorzyce pan Piotr Wawrzyczny.
        3. Biuro Poselskie pani Poseł Teresy Glenc.
           
       
       
 
 
 
 
 
Rada sołecka                                                       Osiny 20 sierpień 2020 roku.
Sołectwa Osiny.
 
W odpowiedzi na Wasze
pismo RL 6850 01 2017
RL KW – 00906/20 – odpowiadamy :
                
 
                   WÓJT GMINY GORZYCE PAN DANIEL JAKUBCZYK
 
Przyjęliśmy do wiadomości o planowanym terminie Sesji Rady Gminy Gorzyce w dniu 31 sierpnia, gdzie ma zapaść decyzja co do przyszłych losów Świetlicy Wiejskiej w Osinach.  Zgodnie z &11 ust. 2 Statutu  Sołectwa Osiny, również z wolą Wójta Gminy Gorzyce  pana Daniela Jakubczyk zwołałem w uzgodnionym  terminie  (8 sierpień br.), Zebranie Wiejskie mieszkańców Sołectwa Osiny w sprawie  podjęcia przez mieszkańców  sołectwa Osiny decyzji „o utworzeniu prywatnego żłobka dla dzieci do lat czterech”.  W Zebraniu wzięło udział 64 mieszkańców sołectwa Osiny, którzy po dyskusji nad przedstawionym tematem Zebrania wypowiedzieli swoje zdanie w zarządzonym  głosowaniu jawnym w którym wzięło udział 64 mieszkańców sołectwa Osiny. Za utworzeniem żłobka w Świetlicy Wiejskiej w Osinach  zagłosowało  14 mieszkańców Osin   tworzących młode rodziny  od niedawna tu  zameldowane.  Przeciwnych przebudowie Świetlicy Wiejskiej na prywatny żłobek zagłosowało  49 mieszkańców sołectwa Osiny. Jedna osoba wstrzymała się od głosu.
  Rada Sołecka Sołectwa Osiny zgodnie z jego Statutem  &8 pu.1 -  Organem uchwałodawczym sołectwa jest Zebranie Wiejskie i zgodnie z decyzją Zebrania Wiejskiego wyrażoną w  głosowaniu przeciw utworzenia prywatnego żłobka w Świetlicy Wiejskiej w Osinach podtrzymuje swój sprzeciw dla przebudowy Świetlicy na prywatny żłobek. Świetlica została wybudowana ze środków Unijnych dla realizacji integracji kulturalno społecznej i sportowej mieszkańców sołectwa Osiny.
Wszystkie prace związane z budową parkingu, boisk i ich ogrodzeniem zostały wykonane społecznie przez mieszkańców. Z Funduszu sołeckiego w kwocie 50,000 zł. zakupiono piłko chwyty, Urządzenia nagłaśniające salę, oświetlenie zewnętrzne Świetlicy, zakupiono wieszaki do garderoby i 2 szatni, zakupiono liniarkę boiskową, stół do tenisa. Za pieniądze składkowe organizacji społecznych  doposażono kuchnię w potrzebne naczynia, 2 czajniki bezprzewodowe, termosy, dzbanki, szklanki itp.     
 Po powołaniu do działalności sołectwa Osiny  w krótkim czasie powstały ważne dla mieszkańców Osin  organizacje społeczno – kulturalne i sportowe.
       Listopad 1999r. - założenie KGW Osiny.
Luty 2001r. - założono Stowarzyszenie Społ. Kulturalne pn. „Bractwo Osińskie”
Marzec 2001r. - założono działający dotychczas chór mieszany „MELODIA”
Maj 2003r. - założono „Osińskie Towarzystwo Sportowe” - działające w 4 sekcjach 
 Ile w ciągu minionego 20 -lecia osiągnięto niech zaświadczą zgromadzone  Dyplomy, Podziękowania i Puchary zademonstrowane na sali Zebrania Wiejskiego w dniu 8 sierpnia br.  Czy wieloletnią działalność społeczną z zaangażowaniem własnych środków i poświęcenia tysięcy godzin pracy można wymazać jedną  nie odpowiedzialną decyzją?   Pytamy panie Wójcie dlaczego pan nam to robi ?
Przed Zebraniem oficjalnie powiedział pan, że decyzja, o utworzeniu żłobka należy do mieszkańców Sołectwa Osiny. Dlaczego nie dotrzymał Pan słowa ?
Nie ma potrzeby wzajemnie się oszukiwać, że ciasne piwnice to obecnie wspaniałe dla nas miejsce. Jesteśmy oburzeni, że za 20 lat rzetelnej pracy społecznej zagania się nas do działalności piwnicznej.        
 Pozostałe sprawy wynikające z przyznania części działek przyległych do Świetlicy  dla potrzeb żłobka są w chwili obecnej bezzasadnym opiniowaniem.
 Dołączamy listy 233 mieszkańców sołectwa Osiny niezgadzających się na przebudowę Świetlicy Wiejskiej w Osinach w prywatny żłobek. Mieszkańcy nie wpisani do list protestować zamierzają w inny sposób.
Dołączamy też korespondencję „czatową” jaką prowadził pan Wójt z naszym mieszkańcem panem Andrzejem Ciurajem.
 
Rada sołecka Sołectwa Osiny  ponawia swoją prośbę, o wycofanie się z mało przemyślanej decyzji  Wójta Gminy Gorzyce.
 
                       Jak zwykle przesyłamy wyrazy poszanowania.
                                    Rada Sołecka Sołectwa Osiny .                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Polub Nas na Facebooku