Przemyślenia i konstatacje z przebiegu Zebrania Wiejskiego mieszkańców sołectwa Osin

Data dodania: 2020-07-23

Osiny 10 lipiec 2020 r.
Przemyślenia i konstatacje z przebiegu  Zebrania Wiejskiego mieszkańców  sołectwa Osiny z dnia  8. lipca, br. zwołanego przez Sołtysa Osin w sprawie zamiaru  utworzenia prywatnego żłobka i przedszkola  w Świetlicy Wiejskiej w Osinach.

To było już drugie Zebranie dotyczące utworzenia żłobka w Świetlicy wiejskiej  w Osinach. Zebranie, które zaskoczyło nas licznym udziałem Radnych Gminy Gorzyce, z których nikt nie zabrał głosu, a liczyliśmy  na ich wsparcie w/w sprawie. Licznie przybyli rodzice, niektórzy z dziećmi, a cel ich obecności wyjaśnił się w trakcie Zebrania.  Na przebieg zebrania wpłynęły wcześniejsze nieoczekiwane i dziwne okoliczności. Już na kilka dni przed Zebraniem odebrałem kilka telefonów z pytaniami dotyczącymi  naboru dzieci do żłobka i przedszkola w Osinach z płatnością 300zł czesnego. Z ciekawości pytam dzwoniących skąd mają takie informacje. Wyjaśniam, że prawdą jest iż w tym dniu mamy Zebranie mieszkańców, ale nic mi nie wiadomo o zapisach do żłobka. Dopytując dowiaduję się, że już od tygodnia w internecie jest zamieszczona informacja, o naborze dzieci do osińskiego żłobka.  Docierają też do mnie informacje od mieszkańców Osin, że na Osinach pojawiły się młode panie wędrujące od domu do domu nękając mieszkańców namawianiem do głosowania za utworzeniem żłobka w naszej Świetlicy. Wszystko wyjaśniło się przed samym Zebraniem, kiedy wraz z mieszkańcami  sołectwa Osiny zaczęły przybywać osoby z innych sołectw naszej Gminy wpisując się na listę obecności mieszkańców sołectwa, czyniąc tym samym niepotrzebne zamieszanie. Kto był autorem innego scenariusza zebrania zaczętego dezinformacją zamieszczoną w internecie.  Tego się już chyba nie dowiemy. Musiałem kilka krotnie prosić gości zebrania o wykreślenie się z listy mieszkańców i ewentualne wpisanie się na listę gości, czego nie chciał usłyszeć obecny na zebraniu Redaktor Nowin Wodzisławskich pisząc w swoim artykule, że  to dopiero Wójt zareagował na tą sytuację, owszem, ale dopiero wtedy, gdy sytuacja została już przeze mnie wyjaśniona. Bardzo zdziwiło zebranych mieszkańców Osin zachowanie  pana Wójta, który zaraz po wejściu na salę informuje nas o konieczności wezwania policji potrzebnej nie wiadomo do czego, co mocno oburzyło wszystkich tych którzy to słyszeli, ale i tej wypowiedzi Wójta nie skomentował pan Redaktor i nie zamieścił tego dziwnego incydentu w swoim artykule. Może pan Wójt spodziewał się większej zadymy sprowokowanej przez celowo dezinformowane osoby, które  przybyły zapisać swoje pociechy do nie istniejącego żłobka i one miały się wkurzyć, a wtedy Zebranie można by było unieważnić, gdyż wiadomym było po pierwszym zebraniu, że mieszkańcy Osin w większości są przeciwni przebudowie Świetlicy na żłobek. Poprosiłem Pana Wójta by zajął swoje miejsce za stołem. Jeszcze przed rozpoczęciem zebrania proszę zebranych, o zachowanie minimum bezpiecznych  między sobą odległości, jako że wciąż walczymy z pandemią KOVI 19, chociaż  niewiele to mogło zniwelować zagrożenie, gdyż niepotrzebnie zwołani na wiejskie zebranie mieszkańców Osin osoby z innych sołectw, również z małymi dziećmi, nie decydujące o losie Świetlicy, tylko zwiększyli zagrożenie od KOVI 19, powodując tłok na sali. 
 
  Pan Wójt jakby o tym zagrożeniu zapomniał, informując państwa Radnych, o ważnym  Zebraniu w Osinach. Więc jeszcze raz pytam samego siebie dlaczego komuś zależało na tym by do stosunkowo małej sali prosić przez internet osoby spoza sołectwa na rzekome zapisy do żłobka i tworzyć niepotrzebny tłok, o co tu naprawdę chodziło ? Kilka dni przed zebraniem załatwiłem w Urzędzie Gminy środek do dezynfekcji rąk, który był dostępny w widocznym miejscu na stole przed wejściem na salę. Ogłaszam  rozpoczęcie Zebrania witając przybyłych gości : Wójta Gminy pana Daniela Jakubczyk, Radnych Gminy Gorzyce na czele z Przewodniczącym panem Piotrem Wawrzycznym. Wszystkich pozostałych gości i przybyłych licznie na zebranie mieszkańców Osin.  Według list obecności w Zebraniu bierze udział 63 mieszkańców Osin i 20 gości, i nie określona ilość osób, którzy nie wpisali się na listę obecności. Szacunkowo w zebraniu mogło uczestniczyć ponad 100 osób.       Dwie Msze św. wieczorne za zmarłych były powodem nalegania na przyspieszenie części Zebrania decydującej o losie Świetlicy. Przedstawiłem Porządek Zebrania do którego zebrani  nie wnieśli żadnych uwag, poza panią Milcuszek, która spodziewała się, że wypowie się jako pierwsza, co jak, zauważył sołtys nie uchodzi kiedy na sali jest Wójt Gminy. Wójt powiadomił mnie o fakcie nagrywania Zebrania, czego nigdy wcześniej na naszych zebraniach nie praktykowano. Wywołało to zdziwienie mieszkańców. Wielokrotnie zwracałem się z prośbą do zebranych o zgłoszenie osoby do prowadzenia protokołu Zebrania, którą to funkcję jak ustaliłem wcześniej w Urzędzie Gminy z panią Sekretarz M. Władarz, zgodziła się pełnić pani A. Kuczok zamieszkała w Osinach, jednak przychodząc na Zebranie nie wyraziła na to zgody. Ostatecznie na prośbę Sołtysa na prowadzenie protokołu zgodziła się Przewodnicząca KGW Osiny, pani Krystyna Tomala. Zgodnie z Porządkiem Zebrania, Sołtys prosi pana Wójta o zabranie głosu. Wójt w swoim przemówieniu mocno akcentuje przyjęte od młodych rodziców prośby, o utworzenie więcej miejsc w przedszkolach dla dzieci najmłodszych, dla których  w  każdym  przedszkolu brakuje miejsca. Jeszcze trudniejsza w naszej Gminie jest  sprawa żłobków, których po prostu brak. Przystosowanie Świetlicy w Osinach na prywatny żłobek i przedszkole dla dzieci w wieku do 4 lat nieco zaspokoiła by potrzeby naszej Gminy w tym względzie na czas 2 lat, gdzie planuje się do tego czasu utworzyć większą ilość miejsc i zaspokoić potrzeby Gminy. Kontynuując oświadcza, że tak naprawdę nasza Świetlica nie jest w pełni wykorzystana, a istniejący chór „Melodia”.  który ostatnio  uczestniczył  w jakimś koncercie ma tylko kilkunastu członków. Była to oburzająca wypowiedz dla członków 20 letniego chóru obecnych na sali, jednak nikt nie zareagował. Dlaczego dyrektor GCK w sprawie Świetlicy nie zabrała głosu ? Rzadko nas odwiedza Na ubiegłorocznych obchodach 20- lecia sołectwa Osiny była nieobecna. Nie zaprasza naszego chóru,  jak było to praktykowane wcześniej na okolicznościowe imprezy organizowane w GCK.  w Gorzycach. Załatwiła za to wielotysięczną dotację do parafialnego chóru z Gorzyc, na stroje, a gdy zwróciłem się z prośbą o dotację naszej wycieczki do Warszawy organizowanej na okoliczność  XX lecia sołectwa Osiny i z zaproszenia nas do Sejmu RP przez Poseł Teresę Glęc, kasa GCK była dla Osin zamknięta. Tu pragnę poinformować pana Wójta, że będąc w Warszawie zwiedzaliśmy m.in. Świątynię Opatrzności Bożej. Oprowadzający nas ksiądz dowiedział się, że jesteśmy chórem ze śląskich Gorzyc. Zaproponował nam wykonanie krótkiego koncertu maryjnego dla wielu w tym czasie wycieczek zwiedzających Świątynię. Zapewniam pana Wójta, że nasz improwizowany koncert  był postrzegany przez obecnych, jako zaplanowana dla zwiedzających część programu zwiedzania. Nagradzany burzą długo trwających owacji.  Słuchający naszego koncertu ks. Proboszcz winszował nam klasy występu zapraszając nas do  dalszej współpracy z prośbą o udziały naszego chóru w przyszłych uroczystościach.  Uważam, że wtedy zrobiliśmy najlepszą promocją dla Śląska i naszej  Gminy, której nie załatwią żadne pieniądze. Z braku miejsca nie wspomnę o całej działalności naszego chóru w kraju i za granicą w swoim 20 – leciu,i nie zgadzam się na lekceważenie naszej 20-letniej pracyspołecznej.

   Realizując porządek zebrania głos zabiera pani Sylwia Milcuszek, która prowadzi prywatny żłobek, dzierżawiąc miejsce w Domu Kultury w Czyżowicach, (czesne, 500zł. od 1 dziecka) i jest zainteresowana wydzierżawieniem Świetlicy w Osinach na ten cel. Przygotowana medialnie wyświetla już opracowany gotowy projekt przebudowy naszej świetlicy. Z projektu wynika, że sprawę już za nas ktoś zatwierdził  i sprawa żłobka  jest postanowiona . Zastanawia mnie potrzeba naszej tu obecności skoro wszystkie sprawy związane z przystosowaniem naszej Świetlicy na żłobek już dawno zostały postanowione. Pani  Milcuszek długo omawia swoją wizję projektową, chwaląc jakie to wspaniałe miejsce zbuduje dla nas w ciemnej i niskiej piwnicy. Wyburzy mury 2 szatni gdzie powstanie piękna sala o pow 42 m z okienkami piwnicznymi pod stosunkowo niskim sufitem. Wchodząc w jej słowo pytam, co z niezbędną dla nas kuchnią, odpowiada, że miejsce na kuchnię też się znajdzie, tylko, gdzie?  Niezadowolony z wyburzenia szatni w dyskusję z panią Milcuszek wchodzi były Prezes OTS Osiny pan E. Molitor informuje zebranych, że obecnie właśnie tworzone są 2 drużyny piłkarzy, którzy pragną kontynuować dawniejsze rozgrywki piłkarskie z podobnymi sobie drużynami, dla których Gmina Gorzyce we wszystkich sołectwach zbudowała boiska i potrzebną infrastrukturę. Istniejące drużyny np. w Odrze, Bluszczowie,  Uchylsku, czy Kol. Fryderyk,  (Gorzyczki mają nawet swoją Halę sportową), nie tworzą przepisowych klubów sportowych, ale grają w piłkę dla przyjemności i satysfakcji z uprawiania sportu, do czego zachęca uchwalona dawno Ustawa nakładająca na samorządy obowiązek realizowanie budowy infrastruktury umożliwiającej uprawianie sportu nawet w najmniejszych sołectwach. To postanowienie rządowe 7 lat temu zrealizował nasz samorząd budując taki obiekt w Osinach, na który Gmina Gorzyce otrzymała od Rządu pełne finansowanie. Więc dlaczego Osiny w których udało się stworzyć wzorcowe warunki mają porzucić nadzieję na dalszy rozwój działalności sportowej, którą powinna wspierać i wspomagać RGG poprzez Komisję Kultury i Sportu. Kontynuując pan Molitor oświadcza, że nie zgadza się na likwidację nieukończonych od 7 lat szatni i prosi  Wójta o ich ukończenie.  Wójt Daniel Jakubczyk w odpowiedzi  informuje, że sprawdzał w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śl. że już od 3 lat nie jest prowadzona rejestracja OTS-u. Tu trzeba by zadać pytanie panu Wójtowi dlaczego ?   Ano dlatego, że Świetlicę zaprojektowane jako wzorcowy obiekt Sportowo  - Kulturalny, ( taki jak w Bełsznicy), od czasów otwarcia Świetlicy dla celów społeczno kulturach, (4 lutego 2013 roku), do tej chwili nie ukończono pomieszczeń przeznaczonych dla celów sportowych, co zostało Osinom zapewnione przez poprzednie samorządy. Nasi młodzi mieszkańcy, nie mogąc się doczekać obiecanych im godnych  XXI wieku warunków odeszli do klubów w Turzy, Bełsznicy i Gorzyc. Wiele się zmieniło od czasu kiedy dyrektorem GCK została  pani Bianka Dawid. Wstąpiły w nas nowe nadzieje. Nastąpiła zmiana pracownika zatrudnionego na ½ etatu. Wspólnie z Świetlicą i dofinansowaniem z FS została ukończona sołtysówka i Sołtysowi po 20 latach od powstania sołectwa Osiny i po 7 latach od otwarcia Świetlicy,  we wrześniu 2019 roku uroczyście wręczono klucze do Świetlicy i swojej sołtysówki. Sołtysówki, którą w miarę potrzeby dzieli z innymi stowarzyszeniami  działającymi w Świetlicy . Otwarła się też możliwość  korzystania z ubikacji i toalety dla piłkarzy oraz dla grających w tenisa stołowego również wtedy kiedy w świetlicy nie ma instruktora, a  funkcję tą może pełnić Sołtys. Nagle w Świetlicy i na boisku wszystko zaczęło zmieniać się na lepsze. Na boisku małe bramki treningowe zaopatrzono w siatki,  powróciły rozgrywane improwizowane mecze piłkarskie. W Świetlicy nauczyciel muzyki uczy gry na gitarze, duża grupa głównie młodych pań ćwiczy aerobik, wyświetlane są filmy dla dzieci, prowadzone zajęcia plastyczne dla dzieci i robótki ręczne w których uczestniczy wiele kobiet. Z braku miejsca chór swoje próby robi w salce w piwnicy. Z wielkim  zaangażowaniem pani Moniki Jokel odbyło się bardzo udane świętowania Dnia Kbiet w którym uczestniczą panie z wielu sołectw naszej Gminy.  Ustalono terminy XIV Turnieju Skata i XIII Turnieju Tenisa stołowego. Ale nagle pojawia się pandemia KOVI-19, wszystkie imprezy odwołane. Działalność Świetlicy zawieszona na czas nieokreślony. I spada na Mieszkańców Osin wiadomość, o przekształceniu Świetlicy w żłobek i przedszkole.   A  pani S. Milcuszek dalej kontynuuje swój wywód, próbując przekonać mieszkańców Osin, że żłobek będzie istniał tyko 2 lata, a mieszkańcy Osin w zamian za udostępnienie piętra Świetlicy uzyskają wyremontowane pomieszczenia w piwnicy.  Nie przekonuje to mieszkańców Po raz kolejny proszą o głosowanie, które zakończy powstały spór.  Sołtys oświadcza, że w kolejnych latach szatnie i pomieszczenia w piwnicy można będzie ukończyć z pomocą FS w ramach prac społecznych wykonanych, tak jak czyniono to wcześniej  budując boisko, parking, plac zabaw, przygotowując miejsce pod budowę Świetlicy, rozbierając budynki gospodarcze  i dom mieszkalny. Likwidując stare ogrodzenie i kilkanaście starych drzew owocowych, nasadzając kilkadziesiąt drzew ozdobnych. Przy dobrej woli Wójta i Radnych Gminy Gorzyce, będzie można kontynuować szybszy rozwój działalności kulturalnej, społecznej i sportowej wciąż jeszcze młodego sołectwa  Osiny. Tylko pomóżcie. Nie zabierajcie nam Świetlicy ! Dajcie szansę młodym, gdyż seniorzy, już powoli odchodzą, a dwie msze wieczorne odprawiane w czasie trwania zebrania za spokój ich duszy pokazują jak szybko upływa czas, z czego nasi młodzi następcy jeszcze nie zdają sobie  sprawy, gdzie kilku młodych w nieprzemyślany sposób głosuje pózniej za żłobkiem. Pytam Was Młodych, czy po przebudowie świetlicy dla zmiany sposobu jej użytkowania dacie radę wrócić jej poprzednie przeznaczenie. Wasze małe dziś pociechy szybko dorosną i zapytają was dlaczego na to pozwoliliście.  I wypomną Wam, że ten były obiekt sportowy jest im dzisiaj bardzo potrzebny. Zróbcie coś, żeby go dla nas odzyskać  Czy dacie radę ?  Ogromnego braku  miejsc w żłobkach i przedszkolach naszej Gminy nie załatwi uzyskanie kilkunastu miejsc w prywatnym żłobku i przedszkolu, gdzie opłaty czesne wzrosną do takiego poziomu że będzie ono służyło nie mieszkańcom Osin, lecz najbogatszym mieszkańcom naszej gminy. Nasz Samorząd Gminny musi w trybie pilnym uruchomić wszystkie możliwe środki i nadrobić wieloletnie zaniedbania w tych szybko rosnących potrzebach. Nie czyniąc tego pozwolimy na szybką prywatyzację  najważniejszego działu oświaty jakim jest żłobek i przedszkole, oddając go w ręce osób nastawionych wyłącznie na zysk. Podejrzewam, że szybko spodnie poziom nauczania, stracimy wszyscy i nie o Świetlicę w Osinach tutaj chodzi.    
 
    W rozmowach z mieszkańcami jeszcze przed Zebraniem zastanawialiśmy się komu zależy na tym, by nas Osinian poróżnić na tych, co są za żłobkiem, czyli  ludzi młodych  i tych gorszych,  którzy pragną spotykać się w wypracowanych przez siebie godnych warunkach istniejących tylko i wyłącznie w wyniku ich starań i społecznej pracy. Zrozumcie, że to co dotychczas zdobyliśmy czyniliśmy to wyłącznie dla was Młodych. Nie pozwólcie żeby nas obrażano, czy mam podać przykłady z Zebrania, z mediów i plotek ? Zostawcie dla siebie ten obiekt, gdyż był  projektowany i budowany do określonych celów, które mają być realizowane w kolejnych pokoleniach. Nie wierzcie że, ktoś wyda ponad milion złotych na działalność trwającą 2 lata. To nieprawda i kłamstwo sycone wyłącznie do uzyskani waszej zgody. Nawet ta namiastka Świetlicy w piwnicy przestanie istnieć z powodu  braku odpowiednich warunków dla sensowej działalności kulturalnej, ale już nie sportowej.     
 Padają pytania, czy musi to być prywatne przedszkole i prywatny żłobek ? Tu zdania są podzielone. Jest wielka potrzeba tworzenia żłobków, bez których młodym rodzinom jest ciężko. Wszyscy pracujemy dla swoich dzieci, to cel naszego życia. Każdy z nas na pewno zgodziłbym się na samorządowy żłobek w naszej świetlicy mając gwarancje np. Wójta, lub Przewodniczącego RGG, , która zapewniła by nas, o tylko 2 letnim istnieniu żłobka. Może mieszkańcy Osin dali by na to zgodę, ale komu zależy na ich zgodzie skoro projekt przebudowy Świetlicy, już jest gotowy. Kto tu manipuluje, a potem obraża nas brakiem wrażliwości na potrzeby młodych.  Obraża niewybrednymi wyzwiskami, od starych zgredów począwszy. Tego też pan Redaktor nie słyszy. Słyszy tylko odpowiedz jednego z najaktywniejszych seniorów sołectwa  do ustawicznie żalącego się rodzica, który od 6 miesięcy jest mieszkańcem Osin, pytającego po raz kolejny, co ma robić a dziećmi, bo obydwoje pracują. Poradził mu fatalnie na odczepkę,że się ma zwolnić z pracy.   Wywołał tą odczepką ostrą replikę Wójta nazywającego tą wypowiedz skończoną obrzydliwością, jakiej dawno nie słyszał. Bardzo wrażliwy redaktor zamieścił tą wypowiedz w tytule swojego artykułu. Gdyby nasz Wójt przejawiał taką wrażliwość gospodarząc gminą od ponad 6 lat, problemu żłobka w świetlicy w Osinach i szkalującego mieszkańców Osin artykułu w „Nowinach”, by nie było. Prawda jest taka, że w naszej Gminie jest wiele innych miejsc na państwowe żłobki i przedszkola np. w starych szkołach wystawionych przez Gminę na sprzedaż i w innych obiektach będących własnością Gminy. Wójt nie musi się martwić i ułatwiać dojścia do kasy prywatnej inicjatywie, gdyż jak wszyscy widzimy doskonale sobie w tym zakresie radzą. 

Konstatując te wydarzenia czuję, że po zebraniu pozostał – niesmak, gorycz i żal. No i pytanie, kto tu czyim kosztem kręci interesy ?
 
 
 PS. Po Zebraniu stwierdziłem uszkodzenie swojego samochodu na szkodę 5 tyś zł.                                                                                                           
 Dochodzenie w sprawie prowadzi Policja.                                   

Sołtys.
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Polub Nas na Facebooku