Prace i przedsięwzięcia zrealizowane w I półroczu 2020 roku.

Data dodania: 2020-07-02

Prace i przedsięwzięcia zrealizowane w I półroczu 2020 roku.

 Osiny 24 mają 2020r.

Prace i przedsięwzięcia zrealizowane w I półroczu 2020 roku.
 
1. Zabudowano lustro uliczne na skrzyżowaniu ul. Kolejowej.
    1. Uczestnictwo w organizacji gminnego Dnia Kobiet w Osinach.
    2. Prace społeczne RS usuwanie liści i chrustu z części pl. zabaw.
        Remont 26 mb. wjazdu do ul. Kolejowej, wycięto 3 chore drzewa lipy.  
    3. Kontynuacja sprzątania całego pl. zabaw, sołtys z rodziną, tydzień prac społecznych – plewienie trawy w piaskownicach, wymiana i uzupełnienie piasku, szorowanie i mycie 14  ławek, 
    4. Prowadzono korespondencję z UG Gorzyce w sprawie nazwy ul. do DPS-u,   – w sprawie podłączenia kanalizacji z ul. Kolejowej do rowu głównego, w sprawie niezgodnego z projektem wykonania wjazdu dł. 26m w ul. Kolejową zawężonego w końcowym fragmencie do 3,5 metra, w sprawie przebudowy słupa oświetlenia ul. Raciborskiej na stronę prawą i zabudowę lamp blizniaczych oświetlających skrzyżowanie ul. Raciborskiej i Kolejowej, - bez odpowiedzi ! Odniesiono się do pism Wójta skierowanych do RS Osin w sprawie wstrzymania działań w realizacji planu zadań rzeczowych na pl. zabaw 5 tyś. zł.  oraz skierowania 3 tyś zł. na festyn rodzinny środki te przeznaczyć na drogi gminne w Osinach, które wójt dofinansuje w/w kwocie.  
    5. Zgłoszono do UG potrzebę naprawy dróg w sołectwie Osiny – łatanie dziur i pęknięć w jezdniach, naprawa łuku zakrętu po wykonaniu nowego wjazdu do ul Kolejowej. Kontynuacja remontu ul. 7 Kwietnia. Firma wykonująca remont ul Bełsznickiej spowodowała uszkodzenia jezdni ul. Osińskiej i ul. Kolejowej.
    6. Wykonano zabudowę piątego urządzenia do gimnastyki plenerowej.
    7. Z odzysku kostki brukowej z remontu ul Raciborskiej, wykonano podbudowę pod urz. plenerowe, zakupiono 6 ton piasku i 3kg trawy, naprawiony teren pl. zabaw obsiano trawą i uwalcowano.
    8. SKR  dwukrotnie kosił  trawę na boisku i poboczach ul. i dróg gminnych w sołectwie. Interweniowano w sprawie skoszenia trawy na terenach przejazdów PKP i Stacji kolejowej Bełsznica Śl.
    9. Kilkakrotnie koszono ręcznie trawę na całym terenie pl. zabaw i terenów przyległych do placu. Na bieżąco  usuwana jest trawa z piaskownic pod urządzeniami zabawowymi i sprzątanie terenu pl. zabaw. 
    10.  Zebrano śmieci i chrust z ul. Kolejowej do cmentarza, odchwaszczono chodnik, skoszono trawę na w/w odcinku ul. Kolejowej. 
    11. Wielokrotnie uczestniczyłem w naradach roboczych firmy MAR - BUD interweniując w sprawach kanalizacji deszczowej i budowanych chodników dla pieszych.
    12.  Uczestnictwo RS w rozbiórce domu przy kościele. 
    13.  Rada sołecka postanowiła zabudować tablicę z napisem zabraniającym porzucania śmieci przy drodze do DPS-u, (Pod lasem), na 100 letnim dębie, któremu nadała imię „KAROL”, zobowiązano sołtysa do legalizacji nazwy tego starego dębu przez Radę Gminy Gorzyce.  
       
 
           

Polub Nas na Facebooku