FUNDUSZ SOŁECKI 2020r.

Data dodania: 2020-07-05

ROCZNE ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA OSINY.

                                                                                                     Osiny 25 luty 2020r.
 
            ROCZNE ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA OSINY.
           __________________________________________________
 
 
                                       FUNDUSZ SOŁECKI 2020r.
                                     -----------------------------------------
 
    Zatwierdzone uchwałą Zebrania wiejskiego z dnia 10. 09. 2019r.  przedsięwzięcia zaplanowane do wykonania w 2020 roku w sołectwie Osiny finansowane z Funduszu sołeckiego. Przyznany Fundusz sołecki na 2020 rok sołectwu Osiny to 34.569,06 zł.  
 
 
    1. 5.000 zł. konserwacja i czyszczenie rowów w sołectwie Osiny.
    2. 5.000 zł. wykonanie i zabudowa bramy wjazdowej na plac zabaw.                   
                     ( Brama informacyjna z nazwą pl. zabaw i sportu w Osinach).
                         
    3. 11.000 zł. na wykonanie podbudowy brukowej pod urządzeniami gimnastyki 
                        plenerowej oraz na zakup zaprojektowanego piątego urządzenia,  
                        wykonanie bieżących napraw i konserwacji pl. zabaw.
    4.  3.000 zł. na organizację festynu z okazji 35 – lecia pl. zabaw i sportu,
                       oraz na inne spotkania integracyjne mieszkańców Osin.
    5.  1.000 zł. na zakup doposażenia wspólnego sprzętu kuchennego dla  
                       stowarzyszeń społeczno kulturalnych działających przy Świetlicy 
                       wiejskiej w Osinach.
    6.     700 zł. na utrzymanie strony internetowej sołectwa Osiny. 
    7.     300 zł. dla KGW na organizację dożynek gminnych.
    8.     500 zł. zakup siatek na dwie małe bramki treningowe – boisko w Osinach.
    9. 8.069, 06 zł. na utrzymanie ładu i porządku w sołectwie Osiny, zakup   
                            materiałów, wyposażenia i usług.
       
    10.   Razem: 34.569,06 zł.
                                                    
                                                                       Przewodniczący zebrania
                                                                         Sołtys sołectwa Osiny
                                                                                Henryk Tomala

Polub Nas na Facebooku