Ogłoszenie Wójta Gminy Gorzyce o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Osiny

Data dodania: 2012-08-09

Zgodnie z Uchwałą Nr XX/150/12 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Gorzyce

oraz Zarządzeniem Nr ORG.0050.266.2012 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy w celu nadania Sołectwom Gminy Gorzyce nowych Statutów, ogłaszam, że w okresie od 6 sierpnia 2012 r. do 13 sierpnia 2012 r. poddaję konsultacjom, w formie zbierania opinii i uwag, projekt uchwały Rady Gminy Gorzyce w sprawie Statutu Sołectwa Osiny.
Treść projektu uchwały dostępna jest na stronie internetowej Gminy Gorzyce www.gorzyce.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Gorzycach w zakładce „ogłoszenia” a także u Sołtysa.
Opinie i uwagi dotyczące w/w projektów uchwał można złożyć w formie pisemnej w Urzędzie Gminy w Gorzycach, bądź przesłać drogą elektroniczną w terminie do 13.08.2012 r. na adres e-mail: gorzvce@gorzvce.pl z zaznaczeniem w temacie „konsultacje społeczne”.

Polub Nas na Facebooku