Gorące i serdeczne podziękowania z 20 – letniego sołectwa Osiny.

Data dodania: 2019-10-07

W imieniu wszystkich mieszkańców Osin oraz stowarzyszeń społeczno kulturalnych działających w Osinach składam podziękowanie za uczestnictwo w Mszy św. i obchodach naszego wspólnego jubileuszu 20 – lecia powołania sołectwa Osiny i 20 -lecia KGW Osiny.

Dziękujemy pani Poseł Teresie Glenc za okazany nam szacunek, życzliwość i zaproszenie mieszkańców Osin do zwiedzenia Sejmu RP. . Panu Staroście Tadeuszowi Szkatuła za nieustającą do nas sympatię, która trwa od początku powołania naszego sołectwa. Że jest naszym zdeklarowanym przyjacielem potwierdził w skierowanym do nas okolicznościowym piśmie. Dziękujemy pani Krystynie Durczok i panu Jerzemu Pawelec stanowiącymi w owym czasie władze Gminy Gorzyce. Władzę która z wielką przychylnością odniosła się do prośby mieszkańców Osin wnoszących o utworzenie samodzielnego sołectwa Osiny w naszej gminie. Finałem naszych wspólnych i zgodnych działań było podjęcie Uchwały Rady Gminy Gorzyce nr VII/50/99 z dnia 29 czerwca 1999 r. „O utworzeniu Sołectwa Osiny” - Będziemy pamiętać ! Dziękujemy obecnemu gospodarzowi naszej Gminy panu Danielowi Jakubczykowi za wiele życzliwych słów skierowanych w swoim przemówieniu do mieszkańców Osin i do ich Sołtysa. Dziękujemy radnemu powiatowemu panu Markowi Rybarz za stałą sympatię dla Osin. Ks. Dziekanowi Gintrowi Lenert serdeczne Bóg Zapłać za uroczyste odprawienie Mszy Św. w intencji mieszkańców Osin i zaproszonych gości. Dziękujemy ks. Proboszczowi Grzegorzowi Gwózdz za wieloletnią aktywną współpracę i wieloraką pomoc w działalności społecznej sołectwa. Szczególne podziękowania kierujemy do wszystkich Przewodniczących KGW w 12 sołectwach naszej gminy. Pani Elżbieto było miło widzieć solidarność wszystkich zaszczycających nas swą obecnością ważnych przedstawicielek z poszczególnych Kół Gospodyń naszej gminy. Dziękujemy za obecność Powiatowemu Kierownictwu Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Jastrzębiu, pani Katarzynie Kłusek i panu Łukaszowi Jastrzębskiemu. Biuro Kierownictwa RiMR ściśle współpracuje z wszystkimi Kołami KGW w naszym powiecie. Realizuje też potrzebne dotacje finansowe dla każdego prawnie działającego Koła.

Na ręce pani Bianki Dawid składamy serdeczne podziękowania za wielkie zaangażowanie w organizację obydwu jubileuszy. Osobne podziękowania dla kierownika Świetlicy w Osinach pani Alinie Glenc. Za występy artystyczne dziękujemy chórowi „Melodia” pod dyrekcją Małgorzaty Blutko. PP z Gorzyc za piękne tańce i występy wokalne grupy przedszkolaków prowadzonych przez panią Mirkę Gulec. Dziękujemy Krystynie Grobelny i jej aktorkom za wykonanie wzruszającego przedstawienia pt. „Dziad i Baba” Pani Michalinie Michalik za piękny popis jej zespołu marżonetek w ciekawym układzie tańca rytmicznego.

Jeszcze moje osobiste podziękowanie wszystkim panią z KGW Osiny za całościowe zorganizowanie uroczystości jubileuszowych sołectwa Osiny.

Dziękuję jeszcze raz wszystkim zaproszonym gościom za udział w naszej jubileuszowej uroczystości. Dodam jeszcze, że warto było czekać 20 lat na taką uroczystość.

Sołtys Henryk Tomala

Polub Nas na Facebooku