W Jubileusz 15 – lecia OTS Osiny - XII Turniej tenisa stołowego w Osinach.

Data dodania: 2018-02-09

Już po raz dwunasty w dniu 9 lutego 2018 roku, odbył się w Osinach Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Sołtysa Osin.

Swoją tradycją sięga on utworzonego w 2003 roku Osińskiego Towarzystwa Sportowego, (OTS). Powstałe z inicjatywy sołtysa H. Tomali, Towarzystwo działa w 4 sekcjach sportowych : piłki nożnej, siatkówki, tenisa stołowego i turystyki rowerowej. OTS jest zarejestrowane w Starostwie Powiatowym, jako Stowarzyszenie Zwykłe. Siedzibą OTS-u od 2003 do 2013 roku był dom katechetyczny przy osińskiej parafii Ducha Św. który za zgodą śp. ks. prob. Zenona Szczęsnego, a później za obecnego proboszcza ks. Grzegorza Gwózdzia pełnił w Osinach rolę świetlicy wiejskiej. Warto przypomnieć, że tu rozpoczęły swoją działalność wszystkie organizacje społeczne, począwszy od KGW- 1999r, „Bractwo Osińskie”-2001r, Chór „Melodia”-2001r. i OTS- 2003r. Na ten właśnie okres przypada największa aktywność społeczna powstałego w 1999 roku sołectwa Osiny. Zgodnie z umową zawartą między Urzędem Gminy Gorzyce, a Parafią Św. Ducha w Osinach reprezentowaną przez w/w Proboszczów, Urząd Gminy Gorzyce zobowiązał się na zakup węgla w ilości 2 ton rocznie i opłatę kosztów energii elektrycznej liczony według wskazań zabudowanego społecznie pod licznika kWh. Użytkownicy korzystający z wszystkich pomieszczeń budynku katechetycznego zobowiązali się do wykonania bieżących napraw i remontów, a także na  utrzymanie obiektu w czystości i odpowiednim wystroju jego pomieszczeń. Ponadto została w krótkim czasie wykonana i umeblowana mała kuchnia dla potrzeb własnych, wyposażona przez użytkowników w potrzebne naczynia, kuchenkę gazowa, a wszystko to zakupiono ze składek członkowskich i darowizn sprzętu spontanicznie oddawanego na potrzeby społecznej działalności powstałych stowarzyszeń. W okresie grzewczym użytkownicy społecznie obsługiwali ogrzewanie centralne obiektu. Długo oczekiwana budowa świetlicy wiejskiej w Osinach, której otwarcie nastąpiło bardzo uroczyście w dniu 4 lutego 2013 roku rodziła wiele nadziei, że wreszcie nastąpi przyspieszony rozwój działalności społeczno kulturalnej w Osinach, a zdobyte przez okres wcześniejszej działalności Puchary, Wyróżnienia, Dyplomy i Podziękowania za dotychczasową działalność, przeniesione z „Starej Świetlicy” znajdą swoje godne miejsce w jednym z pomieszczeń niegotowego do dnia dzisiejszego obiektu, projektowanego dla celów realizacji kultury i sportu w sołectwie Osiny. Niestety te stare już dzisiaj „artefakty”, nie znalazły w nowym obiekcie godnego miejsca. Nawet gotowe obecnie zgodnie z projektem pomieszczenie na tzw. „Sołtysówkę” jest używane dla innych celów. Mamy jeszcze w pamięci trudne starania o wykup przez gminę działki o powierzchni 87 arów, pod przyszły parking, boisko i świetlicę,(wydano na ten cel 17 tyś zł.), na czym Gmina licząc po dzisiejszych cenach zarobiła kilkaset tysięcy złotych. Pamiętamy ile trudu i roboczo godzin poświęciliśmy na rozbiórkę starych zabudowań, wyrównywaniu i budowy  parkingu, budowy boiska, wykonanie ogrodzenia boiska, wykonanie kapliczki św Krzysztofa, a wszystko to w czynie społecznym. Z Funduszu sołeckiego wydaliśmy  20 tys. zł. na piłko chwyty, 10 tys. zł. na projekt oświetlenia zewnętrznego, 10 tyś. na nagłośnienie w świetlicy, 5 tys. na wyposażenie świetlicy – wieszaki w szatni, okienko kuchenne, liniarka boiskowa itp. Ze swoich składek członkowskich towarzystwa społeczne  zakupiły doposażenie kuchni w termosy, szklanki dzbanki itp. Minęło 5 lat od czasu „otwarcia” świetlicy i 15 lat od powołania OTS Osiny.  W przyszłym roku upływa 20 lat od powołania samorządnego sołectwa Osiny i utworzenia KGW Osiny. Stawiam tu pytanie co należałoby zrobić by wróciło to wielkie zaangażowanie społeczne wyhamowane po otwarciu Świetlicy wiejskiej w Osinach. Roczny koszt utrzymania „Starej Świetlicy” to sumaryczna kwota około 3000 zł. Jak zniwelować nieporównywalny obecny koszt utrzymania „Nowej Świetlicy” i jednocześnie zintensyfikować społeczność osińską do aktywniejszej działalności, porównywalnej dla tej sprzed minionych kilku lat ?
Wracając do XII Turnieju tenisa Stołowego, który zgodnie z regulaminem zgodził się prowadzić pan Krystian Maciończyk z Gorzyc, wielce zasłużony działacz i propagator tej dyscypliny sportu.
Mimo zróżnicowanego wieku zawodników, Turniej rozegrano w utworzonej jednej grupie, która prezentowała w zawodach porównywalny wysoki poziom. Każdy z zawodników miał swoich kibiców, którzy stworzyli swoistą atmosferę walki i rywalizacji sportowej. Pierwsze miejsce zajął – Kamil Smołka, drugie – Dawid Służyński, trzecie – Rafał Bochenek.
Ze względu na równy poziom gry, dwa pierwsze miejsca zostały nagrodzone pucharami, które wraz z dyplomami uczestnictwa dla pozostałych zawodników zostały wręczone przez Sołtysa Henryka Tomalę. Sołtys dziękując wszystkim za uczestnictwo w Turnieju kieruje gorące podziękowania do pana Krystiana Maciończyka i pani kier. Izy Szostek, za profesjonalne zorganizowanie XII Turnieju Tenisa Stołowego w Osinach.
                                                   

H. Tomala - Sołtys Osin
 

Polub Nas na Facebooku