„ZŁOTE SERCA”

Data dodania: 2017-11-01

Zgłoszenia Krystyny Tomala  jako nominantki do tytułu: „CZŁOWIEKA O ZŁOTYM SERCU”

Krystyna Tomala urodziła się w Gorzycach w rodzinie Marii z Juzków z Bełsznicy i Augustyna Poloczek, powstańca śląskiego z Tarnowskich Gór. Bohatera walk o Górę św. Anny. Posiada wykształcenie średnie handlowe. Od 1965 r. wieloletni pracownik GS Gorzyce i wielokrotny kierownik w kilku sklepach GS-u, między innymi pierwszego sklepu SAM w Bełsznicy. Znana z wielkiej uprzejmości i serca dla klienta. W czasach przekształceń własnościowych podejmuje walkę o utrzymanie placówek handlowych i miejsc pracy. W kwietniu 1990 roku wraz z grupą inicjatywną jest założycielem „nt” pierwszego na Śląsku niezależnego związku zawodowego NSZZ Solidarność Pracowników GS-u. Od czasu założenia NSZZ w GS Gorzyce jest jego Przewodniczącą w kolejnych kadencjach. Uporczywe starania, o utrzymanie miejsc pracy i godziwych zarobków w tych dla nas wszystkich trudnych czasach stały się powodem jej dolegliwości zdrowotnych.
  Walcząc z wieloma czynnikami, w tym ze swoim zdrowiem pod koniec 2000  roku  przechodzi na emeryturę pomostową. Jej osobowość zawsze wrażliwa na krzywdy ludzkie i niesprawiedliwość zjednały do niej wielu sympatyków i przyjaciół. W swoim środowisku sołeckim zawsze uczestniczy w organizacji prawie wszystkich imprez, wycieczek, zabaw i wielu regionalnych uroczystości.      Warto wspomnieć, że stowarzyszenia społeczno kulturalne sołectwa Osiny na czele z KGW  współpracując z WDK Gorzyce już dwukrotnie były organizatorem wysoko ocenianych Dożynek Gminnych w Osinach.
  Po założeniu w Osinach Koła Gospodyń Wiejskich w 1999 roku jest jego członkinią, a od 2004 roku do chwili obecnej, jego przewodniczącą.  Jest członkiem i współzałożycielem w roku 2001   chóru Melodia, aktywnie  uczestnicząc w wielu koncertach i występach. Od czasach powstania Bractwa Osińskiego uczestniczy w jego bogatej działalności.
 To czym może Krysia zadziwić to fakt, że mimo powstałych sporów w jej dawnej już walce, o miejsca pracy i sprawiedliwe traktowanie wszystkich pracowników GS-u, popularna w swoim środowisku Krysia nie ma osobistych przeciwników i wrogów. Zawsze nastawiona przyjaznie do wszystkich ludzi. Wiele z osób, które poznały ją bliżej są jej przyjaciółmi,  przekonanymi co do jej dobroci i okazywanego wielkiego serca i wyrozumiałości dla każdego. 
Polub Nas na Facebooku