Już trzecia osoba z Osin uzyskała miano „Człowieka o Złotym Sercu”

Data dodania: 2016-09-24

Wysoka Kapituła gazety U NAS przychyliła się do wniosku wyrażonego w laudacji dla Ireny Biela, wnoszonej przez sołtysa reprezentującego mieszkańców Osin, popartej głosami członków wszystkich organizacji społecznych działających w osińskim sołectwie.

Uroczyste wręczenie nominacji odbyło się podczas Uroczystej Galii w dniu 24 września 2016 roku, w sali głównej Wiejskiego domu Kultury w Gorzycach, wypełnionej po brzegi zaproszonymi gośćmi. Podniosła atmosfera życzliwość i wiele wręczonych kwiatów oddawało „nie krzykliwy”nastrój tego niecodziennego wieczoru.

Irena Biela z domu Wojtala mieszkanka Osin od 1974 r. cieszy się dużym poważaniem mieszkańców. Od razu dała się poznać społeczności osińskiej, jako człowiek bezkonfliktowy i życzliwy dla wszystkich ludzi. Zawsze chętnie wspomagająca dobrym słowem i radą dla każdego w jego trudnej sytuacji życiowej. Zawsze bezinteresowna i wrażliwa na trudy życia innych, przez to skłonna do niesienia przyjacielskiej pomocy. Po utworzeniu sołectwa Osiny i powołaniu do działalności stowarzyszeń społeczno kulturalnych, jest ich aktywnym członkiem. Irena to człowiek zdyscyplinowany i ofiarny. Jest filarem w działalności chóru MELODIA i zalicza się do najaktywniejszych członkiń w KGW Osiny. Znana i szanowana przez wszystkich za punktualność i każdorazową obecność przy pracach w organizowaniu spotkań i imprez jakie tworzą organizacje społeczne dla  mieszkańców naszego sołectwa. Ważnym i bardzo istotnym w jej społecznej  działalności jest praca na rzecz utrzymania wysokiego standardu wystroju naszego kościoła,  dba o jakość i czystość całości bielizny liturgicznej w naszym  kościele.  W życiu prywatnym, to matka trojga dzieci, bolejąca po stracie nagle zmarłego kilka lat temu męża Henryka, znanego wszystkim społecznika i piłkarza „Czarnych Gorzyce”. Z małżeństwa, łaską Boga doczekała się 4 wnuczek i 4 wnuków, z których jest bardzo dumna poświęcając im wiele swojego czasu. Jak tym wszystkim obowiązkom jest w stanie sprostać, to jest jej wielką tajemnicą. Irena, Irena...
 Irena Biela jest członkiem obecnej kadencji Rady sołeckiej sołectwa Osiny, żywo i na bieżąco interesuje się potrzebami mieszkańców sołectwa dążąc do poprawy warunków i jakości ich bytowania. 
 Jakie Irena ma serce dla ludzi i rodziny oddajemy ocenie Wysokiej Kapituły naszej gazety „U NAS” prosząc o pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku.
 Dołączamy wyrazy sympatii i poszanowania.
Sołtys i Rada sołecka Osiny - Mieszkańcy, Chór Melodia, OTS Osiny i KGW

Polub Nas na Facebooku