Osińska wycieczka krajoznawcza „Szlakiem Orlich Gniazd”

Data dodania: 2021-10-27

Korzystając z złagodzenia obostrzeń anty wirusowych w sobotę 16 pazdziernika 2021roku KGW Osiny i Rada sołecka zorganizowała wycieczkę krajoznawczą szlakiem „Orlich Gniazd” od Ojcowa do Ogrodzieńca.

W wycieczce  dysponującej autokarem uczestniczyło 45 osób w tym kilkoro dzieci z rodzicami lub dziadkami. Opisanie wszystkich doznanych wrażeń wynikających z urokliwego dzieła przyrody  tworzącego krajobraz Jury Krakowsko Częstochowskiej, gdzie zjawiska krasowe utworzyły w wapiennych skałach ciekawe i monstrualne postacie olbrzymów, w których patrzący widzą w domyśle czarodziejskie dziwadła obecne tylko w bajkach,    co trudno opisać i wyrazić słowem. Ruiny wielu zamków zbudowanych na szczytach wapiennych skał otoczone resztkami murów obronnych zmyślnie złączonych z wapienną skałą gór stwarzają iluzję, że powstały w jednoczesnym czasie.   
  Na samym początku prowadzący nas przewodnik pan Włodek z Jastrzębia zaprosił nas do zwiedzenia mało znanej osobliwości  na trasie Trzebinia – Kraków,
 „kurhanu” zbudowanego w 1999 roku we wsi Karniowice przez proboszcza – górala z Kasiny Małej, człowieka o wielu zainteresowaniach, śp. ks. Stanisława Fiałek. przez kilka lat wraz z swoimi parafianami zbudował na powierzchni 5 arów ogromną naziemną kopułę obsypaną grubo ziemią i darniną, z niewielką okrągłą rozetą w szczycie kopuły dającą nikłe oświetlenie wnętrza tego grobowca.  Wpół mroku w części centralnej stoi mały ołtarz, zaś w przestrzeni ściennej wysokiej na około 10 m są umieszczone małe zamykane półki, w których są pochowane urny z prochami zmarłych z krótkimi opisami ich doczesnej tożsamości.  Inną osobliwością tego kurhanu jest pochówek zmarłych umieszczanych jakby w długich szufladach, gdzie zwłoki wcześniej są odpowiednio przygotowane w istniejącym na zapleczu kurhanu prosektorium. Pozbawione krwi zwłoki są dożylnie napełniane specjalnym płynem chemicznym i już po pochówku ulegają przez kilka lat całkowitej mumifikacji. Tego rodzaju pochówek jest nieco droższy. Sama obecność we wnętrzu ciemnego kurhanu sprowadza nasze myśli w kierunku nicości naszego życia, a może przez to zbliża nas do siebie. Śp. ks. Stanisław Fiałek w argumentacji uzyskania pozwolenia na budowę swego rodzaju cmentarza uzasadniał, że na powierzchni 5 arów można godnie i tanio pochować kilka tysięcy zmarłych. Obecnie w kurhanie spoczywa około 350 zmarłych
różnej profesji i o różnym statusie społecznym. Podobnych odczuć  doznajemy pod Ojcowem zwiedzając ciemną Grotę Łokietka z jej dwiema dużymi komorami słabo oświetlonymi lampkami odbijającymi swoje nikłe światło na srebrem lśniących ściennych stalaktytach. Z Groty Łokietka 3 km szlakiem schodzimy w dół i przez skalną wapienną Bramę Krakowską wchodzimy w dolinę Prądnika gdzie zwiedzamy tzw. ostańce tj. Maczugę Herkulesa, Igłę Deotymy, Skały Panieńskie i inne osobliwości krasowe Jury. Po obiedzie opuszczamy Ojców i w drodze do Pieskowej Skały już z okien autokaru podziwiamy wskazywane przez przewodnika pomniki przyrody i ruiny zamków na Szlaku Orlich Gniazd. Zwiedzamy odbudowany Zamek w Pieskowej Skale zbudowany na wysokiej skale wapiennej, skąd rozciąga się widok na daleką okolicę ubarwioną jesiennymi już kolorami i słoneczną zamówioną jakby na nasze potrzeby aurą. Wchodząc schodami na wysoki dzieciniec i mury obronne zamku utwierdza się w nas przekonanie, że taki zamek jest nie do zdobycia.         Takie przekonanie miał też w XIVw. Król Polski Kazimierz Wielki budowniczy murowanych zamków, które do czasów XVII w. skutecznie stawiały opór wszystkim zbrojnym najazdom na Polskę.
  W Ogrodzieńcu zwiedzamy częściowo odbudowane ruiny  gotycko  renesansowego potężnego zamku obronnego, zbudowanego na najwyższym wzniesieniu Jury,           w połowie XVI wieku przez krakowskiego bankiera Seweryna Bonera. Swoją powierzchnią i wysokością fortyfikacji przewyższał krakowski Wawel czego zazdrościli mu ówcześni krakowscy rajcowie. Szybko zapadający zmierzch zgonił nas wszystkich z murów zamku i już ciemnym wieczorem wracamy pełni doznanych wrażeń do autokaru. Mimo bolących nas nóg i zmęczenia całą drogę powrotną autokar rozbrzmiewa śmiechem i wspólnym śpiewem piosenek intonowanych przez niezmordowanego i już teraz naszego przewodnika pana Włodka, który proponuje nam następną  wycieczkę zapraszając nas do Bieszczad.   Jako jeden z organizatorów pragnę serdecznie podziękować tą drogą wszystkim uczestnikom wycieczki zorganizowanej w krótkim czasie nie dając czasu do namysłu. Wspólne spędzenie czasu z wzajemnie sobie życzliwymi osobami na długo utrwali się w naszej pamięci w wspólnie przeżytych doznaniach nadających sens naszemu życiu.  
 
 Dołączam zdjęcia z fragmentów wycieczki.

                                                                                             Sołtys z Osin

 

Uczestnicy Osińskiej wycieczki krajoznawczej :Szlakiem Orlich Gniazd;

Uczestnicy Osińskiej wycieczki krajoznawczej "Szlakiem Orlich Gniazd"
 

Uczestnicy Osińskiej wycieczki krajoznawczej "Szlakiem Orlich Gniazd"
 

 

Uczestnicy Osińskiej wycieczki krajoznawczej "Szlakiem Orlich Gniazd"
 

 

Uczestnicy Osińskiej wycieczki krajoznawczej "Szlakiem Orlich Gniazd"
 

 

Uczestnicy Osińskiej wycieczki krajoznawczej "Szlakiem Orlich Gniazd"
 

 

Uczestnicy Osińskiej wycieczki krajoznawczej "Szlakiem Orlich Gniazd"
 

 

Uczestnicy Osińskiej wycieczki krajoznawczej "Szlakiem Orlich Gniazd"
 

 

Uczestnicy Osińskiej wycieczki krajoznawczej "Szlakiem Orlich Gniazd"
 

 

Uczestnicy Osińskiej wycieczki krajoznawczej "Szlakiem Orlich Gniazd"
 

 

Uczestnicy Osińskiej wycieczki krajoznawczej "Szlakiem Orlich Gniazd"
 

 

Uczestnicy Osińskiej wycieczki krajoznawczej "Szlakiem Orlich Gniazd"
 

 

Uczestnicy Osińskiej wycieczki krajoznawczej "Szlakiem Orlich Gniazd"
 

 

Uczestnicy Osińskiej wycieczki krajoznawczej "Szlakiem Orlich Gniazd"
 

 

Uczestnicy Osińskiej wycieczki krajoznawczej "Szlakiem Orlich Gniazd"
 

 

Uczestnicy Osińskiej wycieczki krajoznawczej "Szlakiem Orlich Gniazd"
 

 

Uczestnicy Osińskiej wycieczki krajoznawczej "Szlakiem Orlich Gniazd"
 

 

Uczestnicy Osińskiej wycieczki krajoznawczej "Szlakiem Orlich Gniazd"
 

 

Uczestnicy Osińskiej wycieczki krajoznawczej "Szlakiem Orlich Gniazd"
 

 

Uczestnicy Osińskiej wycieczki krajoznawczej "Szlakiem Orlich Gniazd"
 

 

Polub Nas na Facebooku